A+ A A-

Stedenbouwkundig perspectief op de wadden

Impressie van Noorderstroom over Ruimtelijke Kwaliteit van het Waddengebied Herberg ‘De Hoeke’ in Paesens staat te koop. De bestemming zal dus mogelijk veranderen en symboliseert zo dat de Wadden een gebied in beweging is. Dat bleek ook uit de presentaties tijdens de bijeenkomst van Noorderstroom in die herberg. Maar eerst werd een wandeling gemaakt over de dijk langs en ‘in’ de Waddenzee en kon men zien hoe de buitendijkse landaanwinning langzaam weer prijs gegeven wordt aan de natuur. De dijk voor de zeedijk loopt dood, maar bood niettemin een prachtig uitzicht. Het licht van de vuurtoren op Schiermonnikoog bleek reeds…
Read more...

Natuur in het Dwarsdiep: een kwestie van cultuur

Het Dwarsdiep ligt boven de veenlanden In het Westerkwartier van Groningen, net ten noorden van de A7 tussen Marum en Boerakker ligt het beekdal van het Dwarsdiep. Dit beekdal komt in transitie. De gronden langs de beek worden vrijgemaakt voor natuurontwikkeling. De ontwatering wordt zo veel mogelijk verwijderd. De beek wordt bij voorkeur weer een afstromende laagte. Op de flanken verbrede landbouw (‘flankenboeren’). Bij Boerakker bescheiden uitbreiding woningbouw tegen de EHS aan. Een wezenlijke vraag bij deze transitie is; is openheid van het landschap belangrijk? En zo ja, waar dan, waarom dan, en hoe te realiseren?     Lees de…
Read more...

Valetijnsbijeenkomst Northern Passion te Groningen

Op 13 februari 2008 kwamen we in Groningen bij elkaar om te praten over de verwachtingen over Northern Passion / De Noorderstroom. Peter Heerema heeft hiervan kort verslag gedaan. Zie hiervoor Verslag Valetijnsbijeenkomst 13 febr 2008 in de bijlagen. Door Angelika Fuchs, Femke Adriaens, Martin Dubbeling en Sandra van Asten is op deze bijeenkomst de idee voor een atlas voor het noorden uit de doeken gedaan onder de naam N-NL.  Hun presentatie vind je ook in de bijlagen.  
Read more...

Centrumplan Heerenveen

Op 10 december 2007 was het netwerk te gast bij de gemeente Heerenveen. Simon Waley, planoloog bij de gemeente Heerenveen, had ons uitgenodigd om samen na te denken over de opgave van de transitie van het centrum van Heerenveen en de verbinding met Sportstad Heerenveen. In het verslag van deze bijeenkomst schrijft Simon: “Beste betrokkenen Centrum-Breed, Afgelopen maandag 10 dec hebben we hier een bijeenkomst gehad van het (nieuw opgericht) netwerk 'Northern Passion' dat bestaat uit stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten en planologen uit Noord-Nederland die allemaal 'iets hebben' met de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Nederland. Ze waren uitgenodigd om mee / na te…
Read more...

1e Northern Passion bijeenkomst

Programma richtte zich op kennismaken, duidelijk krijgen wat men zou willen met het netwerk en een inhoudelijke presentatie over de ruimtelijke ontwikkelingen rond het Lauwersmeer. Conclusies van de kennismakingsronde: Northern Passion (nu De Noorderstroom) kan een breed en laagdrempelig platform zijn, voor de vakgebieden planologie, stedenbouw, landschap en architectuur, met een duidelijke stem over de Noordelijke opgave in het ruimtelijk debat, door: * kennis te brengen en halen * debat aan te zwengelen in het Noorden * meer visie te ontwikkelen op het Noorden als totaal * meer visie te ontwikkelen op de lange termijn * platform te zijn voor…
Read more...
Subscribe to this RSS feed