A+ A A-

Kennismaken met de Eems Dollard regio

Op 10 september 2012 gingen we met een volle bus bij Bad Nieuweschans over de grens. Een bustocht door het Rheiderland ten zuiden van de Dollard, uitwaaien op het Bohrinsel in de Dollard, spazieren in Ditzum, het pitoreske havenplaatsje aan de Eems en tot slot in de schemering een stadswandeling langs het havenfront van Leer. Kennismaken met waardevolle bijdragen over de cultuurhistorie, de opbouw van het landschap, de verschillen in bestuurscultuur en de ecologie van de Eems door respectievelijk Herman Waterbolk, Piet Ziel, Viviana van der Spa en Michiel Firet. Aangevuld met bijdragen van de leden onderweg.    Liesbeth Meijer…
Read more...

5 jaar De Noorderstroom

Op 6 juni 2012 vierde het netwerk De Noorderstroom het vijfjarig jubileum. Michiel Firet hield een korte toespraak waarbij vooral Femke Adriaens, intiatiefneemster, gepassioneerde trekker vanaf de zomer van 2007, in het zonnetje werd gezet. De trefwoorden van deze toespraak: Zomer 2007, achterkant blaadje van de BNSP             Oproep Northern Passion, wie hebben er passie voor het noorden? Gesprek met Femke, zij heeft toen het eerste netwerk om zich heen georganiseerd. 5 jaar passie voor het Noorden, 5 jaar De Noorderstroom Oogst 1e bijeenkomst, oktober 2007 Lauwersoog: Northern Passion (nu De Noorderstroom) kan een breed en laagdrempelig platform zijn, voor…
Read more...

(Weer) leren leven met water

Water en Noord Nederland, een logische combi Op 13 maart 2012 hield De Noorderstroom een bijeenkomst in de excursieschuur van Het Groninger Landschap bij de Letterberter Petten. Dit natuurgebied maakt onderdeel uit van De Onlanden, het grote natuurgebied tussen Groningen, Leek, Roden en Peize dat is ingericht voor berging van water. René Oosterhuis van Het Groninger Landschap nam het gezelschap mee op excursie naar de Letterberter Petten. Meino Smit van het waterschap Hunze en Aa's gaf een prikkelend en informatieve lezing over de taken en dillemma's van het waterschap. En Wim van Boekel van de Stichting De Onlanden nam het…
Read more...

Onenigheid over de achterkanten van Appingedam

Op 23 januari 2012 hebben we de eerste bijeenkomst van De Noorderstroom in 2012 gehad. Een goede opkomst op een mooie plek, het oude raadhuis van de gemeente Appingedam. Inspirerende presentaties en na de presentaties in twee groepen schetsen en debatteren over de toekomst van de lege ruimtes en lege panden van Appingedam. Het verslag volgt nog. Maar een tipje lichten we nu al op. De twee groepen waren het - tenminste zo gaat het gerucht - volkomen met elkaar oneens. Groep 1 wilde vooral inzetten op behoud van kwaliteit voor de Appingedammers zelf. Groep 2 wil een groot gebaar…
Read more...

Suiker in Groningen, de toekomst

In de week dat de gemeente Groningen officieel de sleutel overhandigt krijgt van het 126 hectare grote Suikerunieterrein, kwam de Noorderstroom bijeen om over de toekomst potentie van het gebied te brainstormen.  En dan met name het tijdelijk gebruik ervan de komende vijftien jaar. Alfred Kazemier en Kees Muller van de Gemeente (ROEZ) lichtten deze quest toe: met de reeds in gang gezette ontwikkelingen van Meerstad, De Held 3, Ciboga en Ebbingekwartier is er reeds voldoende planvoorraad voor de stad. En hoewel er geluiden zijn om de ontwikkelingen van Meerstad te stoppen en eerst  het Suikerunieterrein te ontwikkelen, zijn deze ideeën…
Read more...

Bestuursakkoord, verslagen & presentaties 9 juni 2011

Het verslag van de bijeenkomst van 9 juni te Assen over het Bestuursakkoord tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen vind u in de bijlage van dit artikel. Ook vind u hier de presentatie, zoals door Michiel Firet gegeven op de netwerkbijeenkomst van 9 juni j.l. te Assen. Presentatie bestuursakkoord 2011.  
Read more...

Leefbaarheid in Noord-Oost Fryslân: de blik op Holwerd 20 april 2011

Leefbaarheid in kleine dorpen Op 20 april 2011 bracht De Noorderstroom een bezoek aan Holwerd. Onder een stralende hemel en begeleid door een verkoelende bries maakte een groep van circa 20 personen een wandeling door Holwerd onder leiding van Renze van Sloten. Renze wijst aan hoe eenvoudig in het landschap en in paden is af te lezen waar vroeger de zee grensde aan de dijk rondom het uit twee terpen bestaande dorp. De toren van de middeleeuwse kerk deed oorspronkelijk dienst als vuurtoren. In de nabijheid van de oude kerk staat een kaart waarop de vele routes te zien zijn,…
Read more...

Provinciale politiek eensgezind over uitvoering EHS

Het CDA, FNP,  VVD en Groen Links in de provincies Groningen en Friesland zijn het eens over het belang van uitvoering van de EHS. Dit bleek tijdens een politiek café georganiseerd door Stichting De Noorderstroom. Opvallend was dat de partijen het eens waren over het belang van de ruimtelijke kwaliteit in het Noorden en de noodzaak van een nieuwe aanpak.  Een nieuw economisch model Dertig mensen debatteerden in Brasserie Roesd te Tolbert  met aankomende statenleden over de ruimtelijke kwaliteit van de drie noordelijke provincies. Centraal stond de vraag welke keuzes onze provinciale bestuurders in tijden van crisis én  krimp moeten maken.Het debat ging…
Read more...

E=KM2

Op 16 februari organiseerde De Noorderstroom de bijeenkomst E = KM2 : energie ontmoet ruimtelijke ontwikkeling. De Noorderstroom stimuleert de uitwisseling tussen vakgebieden en het debat over de ruimtelijke kwaliteit van Noord-Nederland. In de ruimtelijke ontwikkeling ontstaan voortdurend kansen voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding Maar wat is een duurzame energiehuishouding eigenlijk en wat is daar voor nodig? Welke kansen biedt dit voor ruimtelijke kwaliteit en hoe pas je dit toe in de praktijk? Deze bijeenkomst ging over de vraag of de ambitie van gemeenten en provincies om binnen afzienbare tijd klimaatneutraal te worden van invloed is op ruimtelijke…
Read more...

Geslaagde bijeenkomst in de Blokhuispoort Leeuwarden

Op donderdag 5 november 2009 kwam het netwerk van De Noorderstroom weer bij elkaar, nu in de voormalige gevangenis de Blokhuispoort in Leeuwarden. We kunnen terugzien op een geslaagde bijeenkomst. Centraal stond dit keer de binnenstad van Leeuwarden. Gastvrouwe was Nynke Rixt Jukema die met haar bedrijf NRJ Architectuur een ruimte in de Blokhuispoort huurt. Karin Peeters heeft ons kort meegenomen in de historisch-geografische ligging en ontwikkeling Leeuwarden (zie ook artikel uit Friesch Dagblad 6-11-2009 hieronder). Bert Bandringa van de gemeente Leeuwarden was zo vriendelijk om voor de broodjes te zorgen. En in zijn presentatie nam hij ons mee in…
Read more...

Structuurvisies onder de loep

Op 29 juni 2009 hadden we een zeer geslaagde netwerkbijeenkomst. Rond de zonnewende wilden we er een midzomerhappening van maken. En dat is gelukt! Het was heerlijk weer. 't Was even zoeken naar Nieuw Allardsoog, ten oosten van Bakkeveen. Toen we bij de heide van Bakkeveen alle schaapjes bij elkaar hadden hebben we eerst een wandeling naar Grenspaal 25 gemaakt. Deze grenspaal is het ontmoetingspunt van Drenthe, Groningen en Fryslân. Even hebben we overwogen het netwerk Grenspaal 25 te noemen, naar het midden van ons aandachtsgebied. We hebben toch voor De Noorderstroom gekozen. Michiel Firet heeft kort iets verteld over…
Read more...
Subscribe to this RSS feed