A+ A A-

Uw respons!

In het voorjaar 2014 hebben de aanjagers van De Noorderstroom een simpele enquete uitgezet. Met de enquete is aan de leden van het netwerk gevraagd welke onderwerpen voor bijeenkomsten de voorkeur hebben. Er hebben 33 mensen gereageerd. Een mooie 'opkomst'. De ruwe resultaten kunt u in de bijlage teruglezen. Naast de onderstaande grafieken geeft het pdf-bestand ook een overzicht van de gemaakte opmerkingen bij de vraag "heb je zelf nog suggesties".  Uit privacy-overwegingen publiceren we de respons op de 3e vraag, aan welk thema zou je bij willen dragen, niet gepubliceerd. We zijn wel blij met de actieve reacties die op deze vraag zijn gekomen.
Uiteraard moet er een keuze worden gemaakt. Via website en email zullen de aanjagers u op de hoogte houden van de keuze voor de komende bijeenkomsten. En op welke wijze de andere onderwerpen mogelijk aan de orde kunnen komen.

Read more...
Subscribe to this RSS feed