A+ A A-

Nieuw hoofdstuk van De Graanrepubliek

Verslag van de bijeenkomst 'Slopen of niet' van 17 februari 2015. Door Piet Ziel, aangevuld met bevindingen van Rob Grössl, Addy Rutgers en Michiel Firet
Op dinsdagavond 17 feb. 2015 vond er een interessante expertmeeting plaats van het ontwerpersnetwerk “De Noorderstroom”. Gastvrouw was Sandra Grabs van Stichting de Oldambster. De bijeenkomst werd gehouden in het pand van de Oude Winschotercourant in Winschoten. De avond was vormgegeven rond lezingen van Sandra, Mark Secuur en Bram Verhave, en een paneldiscussie. Het panel bestond uit de inleiders en verder Piet Ziel en Aldert de Gries.
Ongeveer 20 Planologen, architecten, kunstenaars , stedenbouwkundigen en ondernemers  spraken over de leegstand in het noorden. We concludeerden dat er hoognodig een sloopfonds moet komen, dat nu de experimenteerruimte benut moet worden en dat de noordelijke gemeenten snel een kansenkaart met het belangrijkste erfgoed, het geraamte dat het beschermen waard is, vast moeten stellen.
Mark Secuur (buro primafocus) liet zien dat er tot 2030 potentieel 50% agrarische leegstand aankomt en hoe je met het idee van het conserveren van een boerderijruïne de hele problematiek, maar ook kansen van agrarisch erfgoed, aan de orde kunt stellen. Hij had voorbeelden uit Drente en de Hamdijk in Oldambt. De denktechniek van het “omdenken” is daarbij van belang.
Bram Verhave (buro Stek) liet zien hoe er gedacht wordt bij de rijksgebouwendienst. Als er geen programma meer is, is er geen gebouw, dus afstoten. Er wordt puur boekhoudkundig/sectoraal gewerkt. Op dit moment staat 10 a 20% in Nederland leeg. En dat loopt op naar 30% in 2020 zo voorspelt Rudy Stoink, de grote vastgoedman.
Dat betekent dat sloop een culturele daad van formaat gaat worden. Want je kunt zo slopen dat toch “het verhaal” verteld blijft. Dat de leegte die over blijft een bepaalde positieve betekenis in het verhaal (in ons geval het verhaal van de graanrepubliek)  houdt. Ook kun je gebouwen verplaatsen naar plekken waar wel programma is, dat is duur, maar succes is verzekerd.
Wees in ieder geval altijd blij als er programma is, ook al levert dat niet de hoogste marktprijs op. Overschot van gebouwen bestrijdt je door te slopen en zo schaarste te scheppen. Goed voor de markt, maar ook goed voor het aanzien van Noord-Nederland. Stel daarom nu regionale sloopnota’s op.
De discussie ging over de noodzaak van ordening door de gemeente. Vooral omdat de gemeenten  ruimtelijk nu die taak hebben gekregen. Het Rijk heeft de ruimtelijke taak losgelaten (Het vrom-gebouw staat notabene leeg…) en de Provincie is vooral faciliterend geworden. De gemeente heeft de zwaardere stimulerende en regisserende rol gekregen, of ze nu wil of niet.
Conclusie: Er is een fors publiek belang in het spel. Ga op een gewetensvolle manier slopen waar geen programma meer is, gebruik daarbij de kansenkaart.  En ga tegelijkertijd meehelpen met transformeren en restaureren waar wel programma is. Ook al is dat programma niet de hoogste prijs. Gebruik alle regelingen en denk ook aan reïntegratie-werkgelegenheid.
Aanvullende bevindingen:
* Interessante gedachte van een van inleiders: Leegte kan daadwerkelijk programma zijn, mits betekenis kan worden gegeven aan de leegte. 
* Boeiende reactie uit de zaal: het is waardevol om geschiedenislagen toe te voegen aan plekken, dat kan ook met leegte. 
* De vakmensen: we voelen een sterke drang om ruimtelijke kwaliteit te documenteren en kenbaar te maken. We zien ook dat er niet overal of bij iedereen evenveel belangstelling is voor ruimtelijke kwaliteit. Het is vaak een kwestie van perspectief. Daar zouden we ons beter bewust van kunnen zijn. 
* Kunnen we onze zorg op het onderhavige werkterrein niet iets breder politiek en bestuurlijk delen in Noord Nederland? 
* Als de politieke belangstelling voor monumentale gebouwen die in verval zijn zo gering is, begint het dan niet weer met educatie, bewustwording bij burgergroepen en aan appel van de burger aan het bestuur? 
* Er is veel leed en onmacht achter de voordeur, allerlei erfopvolgingskwesties maken eigenaren vleugellam, een regionaal ondersteuningsprogramma kan helpen 
* Kies regionaal, waar wel, waar niet slopen of versterken, probeer boven de lokale situatie uit te beoordelen 
Verslag van de bijeenkomst 'Slopen of niet' van 17 februari 2015. Door Piet Ziel, aangevuld met bevindingen van Rob Grössl, Addy Rutgers en Michiel Firet
Op dinsdagavond 17 feb. 2015 vond er een interessante expertmeeting plaats van het ontwerpersnetwerk “De Noorderstroom”. Gastvrouw was Sandra Grabs van Stichting de Oldambster. De bijeenkomst werd gehouden in het pand van de Oude Winschotercourant in Winschoten. De avond was vormgegeven rond lezingen van Sandra, Mark Secuur en Bram Verhave, en een paneldiscussie. Het panel bestond uit de inleiders en verder Piet Ziel en Aldert de Gries.
Ongeveer 20 Planologen, architecten, kunstenaars , stedenbouwkundigen en ondernemers  spraken over de leegstand in het noorden. We concludeerden dat er hoognodig een sloopfonds moet komen, dat nu de experimenteerruimte benut moet worden en dat de noordelijke gemeenten snel een kansenkaart met het belangrijkste erfgoed, het geraamte dat het beschermen waard is, vast moeten stellen.
Mark Secuur (buro primafocus) liet zien dat er tot 2030 potentieel 50% agrarische leegstand aankomt en hoe je met het idee van het conserveren van een boerderijruïne de hele problematiek, maar ook kansen van agrarisch erfgoed, aan de orde kunt stellen. Hij had voorbeelden uit Drente en de Hamdijk in Oldambt. De denktechniek van het “omdenken” is daarbij van belang.
Bram Verhave (buro Stek) liet zien hoe er gedacht wordt bij de rijksgebouwendienst. Als er geen programma meer is, is er geen gebouw, dus afstoten. Er wordt puur boekhoudkundig/sectoraal gewerkt. Op dit moment staat 10 a 20% in Nederland leeg. En dat loopt op naar 30% in 2020 zo voorspelt Rudy Stoink, de grote vastgoedman.
Dat betekent dat sloop een culturele daad van formaat gaat worden. Want je kunt zo slopen dat toch “het verhaal” verteld blijft. Dat de leegte die over blijft een bepaalde positieve betekenis in het verhaal (in ons geval het verhaal van de graanrepubliek)  houdt. Ook kun je gebouwen verplaatsen naar plekken waar wel programma is, dat is duur, maar succes is verzekerd.
Wees in ieder geval altijd blij als er programma is, ook al levert dat niet de hoogste marktprijs op. Overschot van gebouwen bestrijdt je door te slopen en zo schaarste te scheppen. Goed voor de markt, maar ook goed voor het aanzien van Noord-Nederland. Stel daarom nu regionale sloopnota’s op.
De discussie ging over de noodzaak van ordening door de gemeente. Vooral omdat de gemeenten  ruimtelijk nu die taak hebben gekregen. Het Rijk heeft de ruimtelijke taak losgelaten (Het vrom-gebouw staat notabene leeg…) en de Provincie is vooral faciliterend geworden. De gemeente heeft de zwaardere stimulerende en regisserende rol gekregen, of ze nu wil of niet.
Conclusie: Er is een fors publiek belang in het spel. Ga op een gewetensvolle manier slopen waar geen programma meer is, gebruik daarbij de kansenkaart.  En ga tegelijkertijd meehelpen met transformeren en restaureren waar wel programma is. Ook al is dat programma niet de hoogste prijs. Gebruik alle regelingen en denk ook aan reïntegratie-werkgelegenheid.
Aanvullende bevindingen:
* Interessante gedachte van een van inleiders: Leegte kan daadwerkelijk programma zijn, mits betekenis kan worden gegeven aan de leegte.
* Boeiende reactie uit de zaal: het is waardevol om geschiedenislagen toe te voegen aan plekken, dat kan ook met leegte.
* De vakmensen: we voelen een sterke drang om ruimtelijke kwaliteit te documenteren en kenbaar te maken. We zien ook dat er niet overal of bij iedereen evenveel belangstelling is voor ruimtelijke kwaliteit. Het is vaak een kwestie van perspectief. Daar zouden we ons beter bewust van kunnen zijn.
* Kunnen we onze zorg op het onderhavige werkterrein niet iets breder politiek en bestuurlijk delen in Noord Nederland?
* Als de politieke belangstelling voor monumentale gebouwen die in verval zijn zo gering is, begint het dan niet weer met educatie, bewustwording bij burgergroepen en aan appel van de burger aan het bestuur?
* Er is veel leed en onmacht achter de voordeur, allerlei erfopvolgingskwesties maken eigenaren vleugellam, een regionaal ondersteuningsprogramma kan helpen
* Kies regionaal, waar wel, waar niet slopen of versterken, probeer boven de lokale situatie uit te beoordelen

 

Read more...

Slopen of niet slopen, hoe gaan we om met leegstand; Winschoten 17 febr 2015

Slopen of niet slopen? 17 februari 2015, 17:30 - 21:30 uur Winschoten LAB08 Door sociaal maatschappelijke en economische processen zal leegstand van bijvoorbeeld woningen, scholen en boerderijen in grote delen van Noord-Nederland toenemen. Omdat leegstand negatieve effecten heeft op de leefbaarheid is het huidige beleid erop gericht om vrijkomende panden een nieuwe bestemming te geven. Naar onze inschatting zullen in de toekomst niet alle panden, waaronder ook cultuurhistorisch waardevolle objecten, hergebruikt kunnen worden. De vraag is op welke wijze aanbod en vraag in dat geval op elkaar afgestemd kunnen worden? Mogelijke oplossingen voor het probleem zoals sloop of het laten vervallen van een pand tot een ruïne liggen om verschillende redenen gevoelig en blijven ten onrechte niet betrokken in het debat. De Noorderstroom gooit de sloophamer in het hoenderhok. Op basis van een ruïne- en een sloopverhaal gaan wij aan de hand van een aantal stellingen met elkaar - en een panel met leden met verschillende achtergronden - in discussie over de (on)mogelijkheden die deze oplossingsrichtingen met zich meebrengen. Op deze wijze dragen wij een steentje bij aan het debat en het ontwikkelen van beleid om leegstand tegen te gaan. Programma 17.30 inloop 18:00 welkom LAB08 18.15 maaltijd 18:45 ruines (Mark Sekuur) 19.30 pauze 19:45 sloop (Bram Verhave) 20:30 intermezzo 20:45 paneldiscussie 21:30 slot

Read more...

Leegstand bedreigt het platteland

Het Friesch Dagblad schrijft op 27 september 2014 in de zaterdagbijlage Sneinspetiele:
"Boerderijen, leegstand bedreigt het platteland
De komende jaren neemt de leegstand van agrarische bebouwing explosief toe. Dat verwacht onderzoeksbureau Alterra. Schaalvergroting en het ontbreken van opvolgers eisen hun tol, ook in Fryslân. Door Bauke Boersma."
Lees het hele artikel in de bijlage.
Als info-kader schrijft Boersma:
"Het aantal agrarische bedrijven is in Nederland tussen 1950 en 2012 met meer dan 80 procent afgenomen. In dezelfde periode nam het areaal landbouwgrond met 20 procent af (CBS-cijfers). Dat illustreert het proces van schaalvergroting."
Onlangs spraken de aanjagers van De Noorderstroom over dit onderwerp. Een waarneming van Mathijs Dijkstra: Wellicht verdwijnen of verkrotten de boerderijen zelf, maar zolang de erfbeplanting in tact blijft is de impact op het landschap niet zo heel groot.
Een onderwerp De Noorderstroom waardig. Wellicht eens van verschillende invalshoeken er een bijeenkomst aan wijden?
Michiel Firet
28 september 2014

Read more...
Subscribe to this RSS feed