A+ A A-

We deden het zelf

Wederom verrassende bijeenkomst van De Noorderstroom. Ditmaal in de binnenlanden van het Westerkwartier. Met een wandeling in de schemering over het Curringherveld en vier krachtige presentaties over 'We doen het zelf wel' initiatieven in het dorpshuis van Kornhorn. Over het Curringherveld is meer te vinden op hun website http://www.cenhek.nl/ of op de site van de KNHM (https://knhm.mett.nl/projecten/173612.aspx?t=dorpsbewoners%20beheren%20curringherveld) . De presentatie over ZoekendGoed van Anne Makkink vind je in de bijlage. De presentatie van At de Groot over Energiek Zeijen vind je daar ook. De presentatie van Stichting Lokaal Ideaal Makkinga vind als laatste in de bijlage. De foto's geven een mooie impressie van de bijeenkomst en de kracht van het Curringherveld.

Read more...

Natuur in het Dwarsdiep: een kwestie van cultuur

Het Dwarsdiep ligt boven de veenlanden
In het Westerkwartier van Groningen, net ten noorden van de A7 tussen Marum en Boerakker ligt het beekdal van het Dwarsdiep. Dit beekdal komt in transitie. De gronden langs de beek worden vrijgemaakt voor natuurontwikkeling. De ontwatering wordt zo veel mogelijk verwijderd. De beek wordt bij voorkeur weer een afstromende laagte. Op de flanken verbrede landbouw (‘flankenboeren’). Bij Boerakker bescheiden uitbreiding woningbouw tegen de EHS aan. Een wezenlijke vraag bij deze transitie is; is openheid van het landschap belangrijk? En zo ja, waar dan, waarom dan, en hoe te realiseren?
 
 
Lees de vraagstelling in de aankondiging 80519 np 5e bijeenkomst concept vooraankondiging 11 juni 2008 v2
en de bevindingen in het verslag 80611 verslag De Noorderstroom bijeenkomst 11 juni 2008
 

Read more...

(Weer) leren leven met water


Water en Noord Nederland, een logische combi
Op 13 maart 2012 hield De Noorderstroom een bijeenkomst in de excursieschuur van Het Groninger Landschap bij de Letterberter Petten. Dit natuurgebied maakt onderdeel uit van De Onlanden, het grote natuurgebied tussen Groningen, Leek, Roden en Peize dat is ingericht voor berging van water. René Oosterhuis van Het Groninger Landschap nam het gezelschap mee op excursie naar de Letterberter Petten. Meino Smit van het waterschap Hunze en Aa's gaf een prikkelend en informatieve lezing over de taken en dillemma's van het waterschap. En Wim van Boekel van de Stichting De Onlanden nam het gezelschap mee in de historie en toekomst van het moerasgebied tussen Groningen, Leek, Roden en Peize.
Tegen de schemer aan mochten we onder begeleiding van beheerder René Oosterhuis de Letterberter Petten ervaren, en vanaf de uitkijktoren onze gedachten over het Leekstermeer laten gaan. Vanaf de uitkijktoren kregen we een goed beeld van het waterrijke gebied rond het Leekstermeer en de betekenis als internationaal belangrijk vogelgebied en Wetland.
Meino Smit, dagelijks bestuurslid van het Waterschap Hunze en Aa's, ging in op de opgaven van het waterschap en de dilemma's waar de waterbeheerder soms voor staat. Meino maakte de groep duidelijk dat in het waterbeheer niet alleen technische know how, maar ook politieke voorkeuren een rol spelen. Goed begrijpen hoe het natuurlijke landschap er uit ziet en hoe je daar als waterbeheerder gebruik van kunt maken is belangrijk. Maar ook de wisselwerking tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening kwam aan de orde. En natuurlijk de rol van het waterschap als beheerder van schoon en gezond water. Waarbij even de waterzuivering van Assen in relatie tot nieuwe wijkontwikkeling centraal stond. In de discussie was er aandacht voor de afhankelijkheid van Noord Nederland van het IJsselmeerwater en de betekenis van de watertoets in de ruimtelijke ordening. Saillant detail was hoe de media begin januari vooral op sensatie uit was, en niet zo geínteresseerd in het echte verhaal.
Wim van Boekel nam ons mee naar de historie van De Onlanden. Zijn presentatie is te vinden bij de verslagen. Na een lange reis door de tijd en verdergaand menselijk gebruik lijkt het gebied tussen Groningen en Roden nu weer terug bij af, een oermoeras (in wording) in de lage oksel van het Drents plateau. De foto's in de presentatie laten de ontwikkeling van het gebied goed zien. Rode draad is het waterbeleid Vasthouden - Bergen - Afvoeren. Uiteraard ging Wim in op de actualiteit van de wateroverlast van de 1e week van januari. De Onlanden waren nog niet helemaal klaar voor de berging van het water, maar grote delen konden toch al worden ingezet. Mede daardoor is het bij de Tolberter petten die mis gegaan.
Aan de deelnemers was gevraagd een foto mee te nemen die het vraagstuk (Weer) leren leven met water goed tot uitdrukking bracht. Zonder verdere toelichting zijn een paar meegebrachte foto's in het foto-album opgenomen.
Oja, en voor de liefhebber hier het recept van de Griekse Paassoep.


 

Read more...
Subscribe to this RSS feed