A+ A A-

Geslaagde invasie Bosbroeders Metslawier

Op donderdag 6 juni 2013 streek De Noorderstroom neer in het rustige terpdorp Metslawier. Thema van de bijeenkomst was de vraag of dorpsbosjes en andere landschapselementen in Noord Nederland te koop komen, wat de betekenis van deze groenelementen is voor de lokale gemeenschap en met welk idee ze destijds zijn gerealiseerd. Een uitgebreider verslag volgt nog. De foto's van de bijeenkomst zijn te vinden in het menu Kijken. 
 
De foto's geven een eerst indruk van de excursie met een kort intro van Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer Fryslân en onder de inspirerende leiding van een van de Bosbroeders, de heer Rein Reinders. Na de broodjes inleidingen van Anoesjka Volkerts over de wortels van dorpsbossen, van Wim Boetze over de ontwikkeling van groen in de ruilverkavelingen door de tijd heen, en het geleidelijk groeiende besef dat ontwerpen niet zonder de lokale gebruikers kan, en tot slot een prikkelende presentatie van Bram Verhave die met duidelijke lichtbeelden zijn zorgen over de ontwikkelingen van groenelementen in het Drentse landschap voor het voetlicht wist te brengen. Na een korte pauze ging één groep doorpraten over de strategische betekenis van de actuele ontwikkelingen, en een andere groep ging de vraag van de Bosbroeders beantwoorden, hoe kunnen we een losliggend bosje van 2,5 hectare omvormen tot een speelbos. De laatste foto laat het schetsadvies van De Noorderstroom aan de Bosbroeders zijn.


 

Read more...
Subscribe to this RSS feed