A+ A A-

Centrumplan Heerenveen

Op 10 december 2007 was het netwerk te gast bij de gemeente Heerenveen. Simon Waley, planoloog bij de gemeente Heerenveen, had ons uitgenodigd om samen na te denken over de opgave van de transitie van het centrum van Heerenveen en de verbinding met Sportstad Heerenveen. In het verslag van deze bijeenkomst schrijft Simon:
“Beste betrokkenen Centrum-Breed,
Afgelopen maandag 10 dec hebben we hier een bijeenkomst gehad van het (nieuw opgericht) netwerk 'Northern Passion' dat bestaat uit stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten en planologen uit Noord-Nederland die allemaal 'iets hebben' met de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Nederland. Ze waren uitgenodigd om mee / na te denken over de 'Centrum-Breed' discussie hier, dan als voorbeeld van een stedelijk centrum ontwikkeling in N-N. In totaal waren er 25 deelnemers - een grote opkomst dus. Hierbij een korte terugkoppeling. 

Na een algemene discussie over de ontwikkeling van stedelijke centra in Noord-Nederland heb ik de bekende Centrum-Breed presentatie gegeven. Plenaire is er een 'SWOT' analyse van stedelijke centra in N-NL gemaakt. Veel van de issues hier spelen uiteraard in andere centra. Men vond dat de situatie hier wellicht nog lastiger is dan in andere steden als gevolg van de concurrentie niet alleen met vergelijkbare centra Sneek en Drachten maar ook met de regionale centra in Joure, Gorredijk en Wolvega.
Wij hebben met de hele groep een korte wandeling gemaakt door het centrum, ook tot Sportstad. Vervolgens is er in drie groepjes geschetst (waarbij lol net zo belangrijk was als een serieuze opdracht): de groepjes waren gevraagd om een 'stedenbouwkundige lefkaart' te maken. Bij de evaluatie van die schetsen blijft bij mij vooral de volgende punten hangen ( lees verder hele verslag, inclusief de schetsen via Verslag 2e NP Heerenveen10dec07 )

 

Read more...

Geslaagde bijeenkomst in de Blokhuispoort Leeuwarden

Op donderdag 5 november 2009 kwam het netwerk van De Noorderstroom weer bij elkaar, nu in de voormalige gevangenis de Blokhuispoort in Leeuwarden. We kunnen terugzien op een geslaagde bijeenkomst. Centraal stond dit keer de binnenstad van Leeuwarden. Gastvrouwe was Nynke Rixt Jukema die met haar bedrijf NRJ Architectuur een ruimte in de Blokhuispoort huurt. Karin Peeters heeft ons kort meegenomen in de historisch-geografische ligging en ontwikkeling Leeuwarden (zie ook artikel uit Friesch Dagblad 6-11-2009 hieronder). Bert Bandringa van de gemeente Leeuwarden was zo vriendelijk om voor de broodjes te zorgen. En in zijn presentatie nam hij ons mee in de vraagstukken voor verschillende gebieden in de binnenstad, zoals het Wilhelminaplein, het Harmoniekwartier en de Tweebaksmarkt. Met een broodje in de hand zijn we daarna de stad ingelopen om de kwaliteit van die plekken ook aan den lijve te ondervinden. De bouwplaats van de provincie Fryslân aan de Tweebaksmarkt, de fraaie binnenstad, laverend tussen het winkelende publiek, de immense bouwput van het Zaailand/Wilhelminaplein en de onduidelijke ruimte van het Harmoniekwartier, met voormalig fraaie panden en steegjes met blinde muren. Terug in de Blokhuispoort kwamen we nog niet direct los van die blinde muren, want Nynke-Rixt gaf ons een rondleiding door de gevangenis. Bedrijfjes in de voormalige cellen met ramen ver boven ooghoogte. Wel daglicht, geen uitzicht, wat doet dat met je inspiratie? Maar op deze manier werd de opgave van de toekomstige bestemming van zo’n historisch pand op zo’n historische plek wel goed duidelijk. De poorten van de Blokhuispoort staan open; opvallend hoe veel mensen op de binnenpleinen aanwezig bleven, ook in de vooravond. De plek wordt gebruikt door de Leeuwarders.
Terug in ons zaaltje heeft Sjoerd Nota ons meegenomen in het denken vanuit shared spaces en wat dat voor de inrichting van de openbare ruimte kan betekenen. Voldoende ingrediënten voor een uurtje vrij denken en schetsen. De opdracht voor de drie groepjes is open gelaten. De groepjes hebben gekeken naar de kansen van de drie gepresenteerde plekken in de binnenstad. Iedereen was wel geïnteresseerd in de opgave van het Harmoniekwartier. Ook is er gekeken naar de verkeersafwikkeling, de conflicten tussen met name auto en fietsers en de kansen die de shared space gedachte daarbij bieden. Bij aanwezigen rees soms de vraag of het aantal en de schaal van de voorzieningen niet te groot waren voor wat Leeuwarden en het bedieningsgebied feitelijk is. Bijvoorbeeld, wat is het relatieve belang van bioscopen en poppodia ten opzichte van kleinschalig toevoegen van groen en meer benutten van het water voor openbare functie. Maar ook nut en noodzaak van parkeren dicht bij de binnenstad kwam aan de orde. Kortom, wederom een inspirerende bijeenkomst.
Helaas waren we een goed fototoestel vergeten mee te nemen. In het foto-album hieronder ziet u de plaatjes die we wel hebben kunnen maken.

 

Read more...

Onenigheid over de achterkanten van Appingedam

Op 23 januari 2012 hebben we de eerste bijeenkomst van De Noorderstroom in 2012 gehad. Een goede opkomst op een mooie plek, het oude raadhuis van de gemeente Appingedam. Inspirerende presentaties en na de presentaties in twee groepen schetsen en debatteren over de toekomst van de lege ruimtes en lege panden van Appingedam.
Het verslag volgt nog. Maar een tipje lichten we nu al op. De twee groepen waren het - tenminste zo gaat het gerucht - volkomen met elkaar oneens. Groep 1 wilde vooral inzetten op behoud van kwaliteit voor de Appingedammers zelf. Groep 2 wil een groot gebaar naar de regio maken, en Appingedam weer terugplaatsen in haar rol aan de Waddenzee.
Maar als we goed naar de schetsen kijken, en luisteren naar de terugmelding. Dan blijkt er weinig verschil van inzicht te zijn over het gebruiken van de ruggegraat van het centrum, en minder wonen en meer open publieke ruimte als koers. Misschien moeten we als gemeente gewoon kiezen, en niet alle opties op willen houden, zo vatte Rob voor zichzelf de avond samen. Lees verder het volledige verslag. 

Read more...

Verslag Uitdagingen van Heerenveen

Op 19 november 2015 streek De Noorderstroom neer op de A32-zone van Heerenveen. We waren te gast bij de Rabobank. Vanaf de bovenste verdieping een prachtig uitzicht op het aandachtsgebied in de vallende schemering. Voor de liefhebber hadden we een korte wandeling door het gebied die een goede indruk gaf van de schaal, de kwaliteiten, de kansen maar ook de opgaven. Na soep en broodjes was het inhoudelijke programma. Met de trailer van de documentaire Onderstroom van fimmaker Jeroen Hoogendoorn over nieuwe energie, lokale burgerkracht en de democratische werkelijkheid. De aankondiging van een windpark rond het terpdorp Pingjum was de aanleiding voor de film. Maar de boodschap uit de film is veel universeler. Na een presentatie van Christiaan Visser over de kansen en dilemma's van de A32-zone zijn we in drie groepen gaan schetsen en benoemen. De foto's van de bijeenkomst - gemaakt door Oebele Gjaltema - zijn te vinden in het foto-album (kijken). Alle drie de groepen kwamen tot een driedeling van de A32-zone, hoogdynamische in het zuidelijk deel rond Sportstad, een middenmaatje in het tussengebied en een maatje S (van slow, stabiel in de noordelijke zone). De gemeente Heerenveen heeft met de producten van de drie groepen weer interessante aanbevelingen gekregen. Het voert hier te ver om alles wat bedacht en benoemd is te herhalen. Een dag later werd via de media er melding van gedaan dat tegenover de Mac Donalds, in het rustige noordelijke deel, er een Asielzoekerscentrum komt (zie https://www.heerenveen.nl/azc.html). Al met al weer een mooie, traditionele bijeenkomst van De Noorderstroom. Een speciaal woord van dank aan de gemeente Heerenveen voor het organiseren en de Rabobank voor het gastvrije onthaal.

Read more...
Subscribe to this RSS feed