A+ A A-

Centrumplan Heerenveen

Op 10 december 2007 was het netwerk te gast bij de gemeente Heerenveen. Simon Waley, planoloog bij de gemeente Heerenveen, had ons uitgenodigd om samen na te denken over de opgave van de transitie van het centrum van Heerenveen en de verbinding met Sportstad Heerenveen. In het verslag van deze bijeenkomst schrijft Simon:
“Beste betrokkenen Centrum-Breed,
Afgelopen maandag 10 dec hebben we hier een bijeenkomst gehad van het (nieuw opgericht) netwerk 'Northern Passion' dat bestaat uit stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten en planologen uit Noord-Nederland die allemaal 'iets hebben' met de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Nederland. Ze waren uitgenodigd om mee / na te denken over de 'Centrum-Breed' discussie hier, dan als voorbeeld van een stedelijk centrum ontwikkeling in N-N. In totaal waren er 25 deelnemers - een grote opkomst dus. Hierbij een korte terugkoppeling. 

Na een algemene discussie over de ontwikkeling van stedelijke centra in Noord-Nederland heb ik de bekende Centrum-Breed presentatie gegeven. Plenaire is er een 'SWOT' analyse van stedelijke centra in N-NL gemaakt. Veel van de issues hier spelen uiteraard in andere centra. Men vond dat de situatie hier wellicht nog lastiger is dan in andere steden als gevolg van de concurrentie niet alleen met vergelijkbare centra Sneek en Drachten maar ook met de regionale centra in Joure, Gorredijk en Wolvega.
Wij hebben met de hele groep een korte wandeling gemaakt door het centrum, ook tot Sportstad. Vervolgens is er in drie groepjes geschetst (waarbij lol net zo belangrijk was als een serieuze opdracht): de groepjes waren gevraagd om een 'stedenbouwkundige lefkaart' te maken. Bij de evaluatie van die schetsen blijft bij mij vooral de volgende punten hangen ( lees verder hele verslag, inclusief de schetsen via Verslag 2e NP Heerenveen10dec07 )

 

Read more...

Northern Passion pakt Heerenveen centrum aan

Northern Passion

Aanzet voor een programma 'Northern Passion pakt Heerenveen Centrum aan',
10 december 2007 gemeentehuis Heerenveen 16.00 – 20.15 uur

Vanaf 15.45 uur: koffie en thee

16.00 – 16.20 uur, welkomstwoord Femke:

  • achtergrond / insteek Northern Passion en korte terugkoppeling van eerste bijeenkomst
  • voorstelronde
  • bedoeling van deze bijeenkomst

16.20 – 17.00 uur

  • problematiek stedelijke centra Noord-Nederland – open discussie met als invalshoek of daarbij grensoverschrijdende aspecten een rol spelen.
  • korte presentatie van het project 'Heerenveen Centrum-Breed' (Simon Waley)

17.00 – 17.30 uur: plenaire.

Op basis van discussie en presentatie:

  1. korte SWOT analyse stedelijke centra N-NL
  2. inzoomen op de kansen: wat zijn de onontdekte kwaliteiten en waar schuilt de kracht van de stedelijke centra in NNL.  Hoe kunnen deze zich sterker profileren in de toekomst?
  3. in het bijzonder Heerenveen

17.30 - 18.00 uur: korte, donkere (!) 'stadswandeling' door het centrum van Heerenveen

18.00 – 18.30 uur: broodjes en netwerken

18.30 – 19.30 uur: in 2 of 3 groepen tekenen 'Toekomstbeeld Heerenveen centrum'

19.30 – 20.00 uur: terugkoppeling en discussie olv Femke:

  • wat moet gebeuren met het centrum van Heerenveen?
  • wat zijn de lessen voor andere centra in N-NL?

20.00 – 20.15 uur: reacties op de bijeenkomst + toekomstprogramma Northern Passion

Read more...

Verslag Uitdagingen van Heerenveen

Op 19 november 2015 streek De Noorderstroom neer op de A32-zone van Heerenveen. We waren te gast bij de Rabobank. Vanaf de bovenste verdieping een prachtig uitzicht op het aandachtsgebied in de vallende schemering. Voor de liefhebber hadden we een korte wandeling door het gebied die een goede indruk gaf van de schaal, de kwaliteiten, de kansen maar ook de opgaven. Na soep en broodjes was het inhoudelijke programma. Met de trailer van de documentaire Onderstroom van fimmaker Jeroen Hoogendoorn over nieuwe energie, lokale burgerkracht en de democratische werkelijkheid. De aankondiging van een windpark rond het terpdorp Pingjum was de aanleiding voor de film. Maar de boodschap uit de film is veel universeler. Na een presentatie van Christiaan Visser over de kansen en dilemma's van de A32-zone zijn we in drie groepen gaan schetsen en benoemen. De foto's van de bijeenkomst - gemaakt door Oebele Gjaltema - zijn te vinden in het foto-album (kijken). Alle drie de groepen kwamen tot een driedeling van de A32-zone, hoogdynamische in het zuidelijk deel rond Sportstad, een middenmaatje in het tussengebied en een maatje S (van slow, stabiel in de noordelijke zone). De gemeente Heerenveen heeft met de producten van de drie groepen weer interessante aanbevelingen gekregen. Het voert hier te ver om alles wat bedacht en benoemd is te herhalen. Een dag later werd via de media er melding van gedaan dat tegenover de Mac Donalds, in het rustige noordelijke deel, er een Asielzoekerscentrum komt (zie https://www.heerenveen.nl/azc.html). Al met al weer een mooie, traditionele bijeenkomst van De Noorderstroom. Een speciaal woord van dank aan de gemeente Heerenveen voor het organiseren en de Rabobank voor het gastvrije onthaal.

Read more...
Subscribe to this RSS feed