A+ A A-

Vuur en Verhalen

Op 20 november jongstleden hebben we met zo'n 25 mensen rondom het thema “vuur en verhalen” een zeer geslaagde bijeenkomst gehad langs de beek en in de knusse werkschuur van Staatsbosbeheer in Oudemolen aan de Drentsche Aa. Volle maan, de nevel boven de velden, het kwik amper boven nul. Zo'n moment dat je denkt; "waarom kom ik hier niet vaker, wat zou ik willen dat meer mensen dit mogen meebeleven." Ingetogen loopt de groep onder leiding van Marlijn Nijboer over de heide, zwak flakkerende fakkels markeren de loop van haar, de blije beek.
Door sociaal maatschappelijke ontwikkelingen zoals globalisering, een terugtredende overheid en trage ruimtelijke ontwikkelingen is er een groeiende aandacht voor lokale of regionale identiteit in het ruimtelijk discours. Verhalen van een dorp, een gebied of regio spelen in de zoektocht naar deze identiteit een belangrijke rol. Zij vormen een kapstok voor het benoemen en borgen van de onderscheidende ruimtelijke en cultuurhistorische waarden. Ook bieden verhalen en de identiteit van een gebied aanknopingspunten om de geconstateerde ruimtelijke kwaliteiten door te ontwikkelen en daarmee een impuls te geven aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van een dorp of een regio.
Maar "hoe kun je lucht bezitten" vraagt Egbert Meyers - geïnspireerd door de speech van Chief Seattle (1854) - zich af bij het intro van een van zijn liederen. Waarna in al zijn liederen de verbinding van de mens met de natuur, met zijn omgeving aan de orde kwam. En dat er veel luchten zijn die je niet kunt bezitten, maar wel kunt waarderen liet André Brasse ons zien en voelen. Hij nam ons met zijn foto's mee van een pril begin van de bovenloopjes van de Drentse aan tot de stoere steilkanten waar de beek zijn kracht durft te tonen.
De kou, de warmte van het vuur, de verhalen, de liederen en de beelden konden we nog met onze gebruikelijke zintuigen waarnemen. Maar er is meer, zo wist Marco Kooijinga ons duidelijk te maken. Dat mensen een aura hebben is wel geaccepteerd. Marco benoemde een voor ons minder waarneembare dimensie, plekken, gebieden, planten, dieren ook zij bezitten energie, goede en kwade plekken, een aura zo je wilt. De vraag is hoe je die om kunt zetten in voor ons, professionele planners, begrijpelijke informatie. Een vraag waar Marco ook zelf bij de inspraak van de herinrichting van een gebied mee heeft geworsteld. Maar ook een vraag waarvoor Marco geleidelijk aan tools ontwikkelt.
Het was een spirituele en hartverwarmende bijeenkomst. En De Noorderstroom waardig werd bij een knapperend vuur een laatste verhaal verteld. En werden ervaringen uitgewisseld; "wat moet je hier nu mee tijdens een plan", "prachtig, dit geeft inspiratie", "ja, maar hoe kan ik het gebruiken?". Marlijn Nijboer, Egbert Meyers, André Brasse en Marco Kooijinga hebben ieder vanuit hun eigen invalshoek op locatie en in de werkschuur bijzondere verhalen gezongen en verteld op het snijvlak van natuur, landschap en spiritualiteit. Niet als verplichte kost, maar als inspiratiebron bij het werken aan ruimtelijke kwaliteit. De catering was weer prima op orde. Na de wandeling werd de warme - pompoen - soep van Oebele gewaardeerd. En terwijl de rijp stilletjes een verbond sloot met de autoruiten werd een klein slokje geschonken bij het knapperende vuur.
 

Last modified onzondag, 17 januari 2016 15:39