A+ A A-

Verslag Valetijnsbijeenkomst 2016 Allardsoog

Op 16 februari 2016 hield De Noorderstroom een bijeenkomst om de koers van het netwerk voor de komende jaren te bepalen. Voorafgaand was voor de liefhebber een excursie door het gehucht Allardsoog en een inleiding van de heer Willem Dolstra over de geschiedenis van de plek en de Volkshogeschool Allardsoog. Hanneke Heerema heeft haar ervaring met de plek opgeschreven. Links: - inleiding Willem Dolstra - ervaring Hanneke Heerema De opkomst was, zeker gezien het onderwerp van de avond, teleurstellend laag. De kwaliteit van het gesprek daarentegen hoog. Het gesprek over de koers van het netwerk was door de aanjagers Tim,…
Read more...

Verslag Uitdagingen van Heerenveen

Op 19 november 2015 streek De Noorderstroom neer op de A32-zone van Heerenveen. We waren te gast bij de Rabobank. Vanaf de bovenste verdieping een prachtig uitzicht op het aandachtsgebied in de vallende schemering. Voor de liefhebber hadden we een korte wandeling door het gebied die een goede indruk gaf van de schaal, de kwaliteiten, de kansen maar ook de opgaven. Na soep en broodjes was het inhoudelijke programma. Met de trailer van de documentaire Onderstroom van fimmaker Jeroen Hoogendoorn over nieuwe energie, lokale burgerkracht en de democratische werkelijkheid. De aankondiging van een windpark rond het terpdorp Pingjum was de…
Read more...

Nieuw hoofdstuk van De Graanrepubliek

Verslag van de bijeenkomst 'Slopen of niet' van 17 februari 2015. Door Piet Ziel, aangevuld met bevindingen van Rob Grössl, Addy Rutgers en Michiel Firet Op dinsdagavond 17 feb. 2015 vond er een interessante expertmeeting plaats van het ontwerpersnetwerk “De Noorderstroom”. Gastvrouw was Sandra Grabs van Stichting de Oldambster. De bijeenkomst werd gehouden in het pand van de Oude Winschotercourant in Winschoten. De avond was vormgegeven rond lezingen van Sandra, Mark Secuur en Bram Verhave, en een paneldiscussie. Het panel bestond uit de inleiders en verder Piet Ziel en Aldert de Gries. Ongeveer 20 Planologen, architecten, kunstenaars , stedenbouwkundigen en…
Read more...

Vuur en Verhalen

Op 20 november jongstleden hebben we met zo'n 25 mensen rondom het thema “vuur en verhalen” een zeer geslaagde bijeenkomst gehad langs de beek en in de knusse werkschuur van Staatsbosbeheer in Oudemolen aan de Drentsche Aa. Volle maan, de nevel boven de velden, het kwik amper boven nul. Zo'n moment dat je denkt; "waarom kom ik hier niet vaker, wat zou ik willen dat meer mensen dit mogen meebeleven." Ingetogen loopt de groep onder leiding van Marlijn Nijboer over de heide, zwak flakkerende fakkels markeren de loop van haar, de blije beek. Door sociaal maatschappelijke ontwikkelingen zoals globalisering, een…
Read more...

Verslag van de gebiedssafari door het landschap van de fijnproever

Op woensdag 10 september 2014 hebben we een bijzondere tocht gemaakt door het Noordelijk kleilandschap. We startten met onze safari bij het station van Grijpskerk en koersten richting Elektra. Tijdens de bustocht bood Tim ons, als een volleerd reisgids, een buitengewoon verhelderend betoog over het ontstaan en de historie van de streek; Middag Humsterland. Bij Elektra vertelde hij details over de loop van de Hunze en over de bescheiden recreatieve voorzieningen in Elektra, vervolgens over de historie van het verdwenen haventje van Houwerzijl en het initiatief van de theefabriek aldaar en tenslotte, iets verderop, over ontwikkelingen in het Lauwersmeergebied. In…
Read more...

Uw respons!

In het voorjaar 2014 hebben de aanjagers van De Noorderstroom een simpele enquete uitgezet. Met de enquete is aan de leden van het netwerk gevraagd welke onderwerpen voor bijeenkomsten de voorkeur hebben. Er hebben 33 mensen gereageerd. Een mooie 'opkomst'. De ruwe resultaten kunt u in de bijlage teruglezen. Naast de onderstaande grafieken geeft het pdf-bestand ook een overzicht van de gemaakte opmerkingen bij de vraag "heb je zelf nog suggesties".  Uit privacy-overwegingen publiceren we de respons op de 3e vraag, aan welk thema zou je bij willen dragen, niet gepubliceerd. We zijn wel blij met de actieve reacties die…
Read more...

We deden het zelf

Wederom verrassende bijeenkomst van De Noorderstroom. Ditmaal in de binnenlanden van het Westerkwartier. Met een wandeling in de schemering over het Curringherveld en vier krachtige presentaties over 'We doen het zelf wel' initiatieven in het dorpshuis van Kornhorn. Over het Curringherveld is meer te vinden op hun website http://www.cenhek.nl/ of op de site van de KNHM (https://knhm.mett.nl/projecten/173612.aspx?t=dorpsbewoners%20beheren%20curringherveld) . De presentatie over ZoekendGoed van Anne Makkink vind je in de bijlage. De presentatie van At de Groot over Energiek Zeijen vind je daar ook. De presentatie van Stichting Lokaal Ideaal Makkinga vind als laatste in de bijlage. De foto's geven een…
Read more...

De ontbrekende schakels

Verhelderende gesprekken in schemerig Sellingen In gesprek over de ontbrekende schakels van de Westerwoldse Aa Op dinsdagavond 24 september 2013 kwamen 17 mensen bij elkaar in de werkschuur van Staatsbosbeheer in Sellingen. De natuurorganisaties in Groningen - Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap, Natuur- en Milieu Federatie en Staatsbosbeheer - wilden graag advies over hun visie op de ontbrekende schakels van de Westerwoldse Aa, en hoe die visie te verbinden met andere mensen en thema's.  In de visie "Westerwoldse Aa- de ontbrekende schakels; een natuurlijke Aa naar zee" , staat de toekomstwens van de natuurorganisaties voor de Westerwoldse Aa. Die is: 'Een meanderende,…
Read more...

Geslaagde invasie Bosbroeders Metslawier

Op donderdag 6 juni 2013 streek De Noorderstroom neer in het rustige terpdorp Metslawier. Thema van de bijeenkomst was de vraag of dorpsbosjes en andere landschapselementen in Noord Nederland te koop komen, wat de betekenis van deze groenelementen is voor de lokale gemeenschap en met welk idee ze destijds zijn gerealiseerd. Een uitgebreider verslag volgt nog. De foto's van de bijeenkomst zijn te vinden in het menu Kijken.    De foto's geven een eerst indruk van de excursie met een kort intro van Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer Fryslân en onder de inspirerende leiding van een van de Bosbroeders,…
Read more...

Rondje om de Noord

De identiteit van de Noorderlingen Verslag bijeenkomst 29 januari 2013 Een avondje bomen met het netwerk De Noorderstroom over 'de identiteit van Noord Nederland”' in de fraaie Melkfabriek te Bunne (familie Keulaars bedankt!) geeft mooie ruimtelijke en bestuurlijke inzichten. Na lezingen van Derk den Boer en Meindert Schroor was het "ei" gelegd. Geen "Landsdeel Noord", "Noord-Nederland", maar "Friesland" met als hoofdstad Groningen en Drenthe als geologische onderlegger! Niet als product van onderhandeling tussen Friezen en Groningers, maar vanuit de historische continuïteit. Derk den Boer trapte de avond af met een verklaring van de vindplaats van zwerfkeien in Noord Nederland. Op…
Read more...

Oogst netwerken Maallust Veenhuizen

Op de regenachtige herfstavond van 6 november 2012 werd het druk bij de bierbrouwerij Maallust in Veenhuizen. Zo’n 20 mensen uit het netwerk kwamen op deze bijzondere plek bij elkaar om te netwerken, elkaar beter te leren kennen en mee te denken over de toekomst van De Noorderstroom.Het werd een inspirerende avond onder de bezielende leiding van Femke Adriaens. Tussen de koperen ketels van de brouwerij en de tap met verleidelijke bieren voltrok zich het volgende tafereel: Een van de Zware Jongens, de oprichters van bierbrouwerij Maallust, heeft ons meegenomen in het ontstaan van deze brouwerij. Een wild idee bij…
Read more...
Subscribe to this RSS feed