A+ A A-

5 jaar De Noorderstroom

Op 6 juni 2012 vierde het netwerk De Noorderstroom het vijfjarig jubileum. Michiel Firet hield een korte toespraak waarbij vooral Femke Adriaens, intiatiefneemster, gepassioneerde trekker vanaf de zomer van 2007, in het zonnetje werd gezet. De trefwoorden van deze toespraak:

Zomer 2007, achterkant blaadje van de BNSP

            Oproep Northern Passion, wie hebben er passie voor het noorden?

Gesprek met Femke, zij heeft toen het eerste netwerk om zich heen georganiseerd.

5 jaar passie voor het Noorden, 5 jaar De Noorderstroom

Oogst 1e bijeenkomst, oktober 2007 Lauwersoog:

Northern Passion (nu De Noorderstroom) kan een breed en laagdrempelig platform zijn, voor de vakgebieden planologie, stedenbouw, landschap en architectuur, met een duidelijke stem over de Noordelijke opgave in het ruimtelijk debat, door:

 • kennis te brengen en halen
 • debat aan te zwengelen in het Noorden
 • meer visie te ontwikkelen op het Noorden als totaal
 • meer visie te ontwikkelen op de lange termijn
 • platform te zijn voor discussie
 • vraagstukken aan te scherpen
 • uitwisseling info tav eigen projecten als metafoor voor de passie
 • aanjager voor collectieve bewustwording van het noorden

Sinds die 1e bijeenkomst hebben we zo’n 18 bijeenkomsten gehad;
met hele wisselende onderwerpen, en steeds weer andere groepssamenstelling.

Maar 5 jaar De Noorderstroom is dus ook 5 jaar Femke

 • vertegenwoordigt de noordelijke actieve leden bij de BNSP
 • luister eens naar haar voicemail, dat is Femke ten voeten uit
 • ontwapenend, toegankelijk
 • eeuwige twijfelkont
 • grappig, betrokken
 • altijd meer tijd in de dag dan een normale sterveling (‘rij nu weg uit…’)
 • zegt en lijkt ongestructureerd te zijn, maar zaakjes en netwerk prima op orde
 • altijd enthousiast en inhoudelijk geprikkeld
 • 5 jaar De Noorderstroom, de omgeving verandert, maar de passie is gebleven!

 

Bij een lustrum hoort een aandenken

 • 5 jaar huwelijk noemen we een houten huwelijk
 • Een houten aandenken leek ons wel op zijn plaats
 • Zes- tot achtduizend jaar kienhout uit de omgeving van Sandebuur – Roderwolde
 • Wat is nu vijf jaar als je zo ver in het verleden terug kunt kijken
 • Op naar de volgende 5 jaar
Read more...
 • Published in Over ons

Over ons

De stichting De Noorderstroom is in opheffing. Per 9 januari 2017 hebben de bestuursleden besloten om de rechtspersoon De Noorderstroom te beëindigen. De afwikkeling is in gang gezet.

De Noorderstroom blijft als netwerk bestaan, maar heeft per ingang van 2017 geen team van mensen meer die de activiteiten aanzwengelt en coördineert. Bestuursleden en aanjagers hebben in het laatste kwartaal van 2016 besloten te stoppen met hun inzet. Het netwerk is 'slapend' gegaan. Deze website blijft minimaal 2 jaar toegankelijk. De aanjagers hopen dat anderen het stokje weer op pakken.

Het netwerk De Noorderstroom wilde en wil het inhoudelijk debat over de ruimte in Noord Nederland activeren. Tussen vakgenoten, met bestuurders en maatschappelijke organisaties. Het netwerk is vooral bedoeld om de professionals die met passie werken aan de ruimtelijke kwaliteit van Noord Nederland ondersteunen. En prikkelen. Prikkelen om over de eigen actualiteit en professie heen te kijken. En zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het ruimtelijk vakgebied en begrippenkader.

Het bestuur van de stichting De Noorderstroom bestond uit: Michiel Firet, Tim Willems Kruize, Groningen en Karin Peeters. En kende tot en met 2016 verder als aanjagers: Derk den Boer, Mathijs Dijkstra en Oebele Gjaltema.

Het email-adres van het netwerk is offline gezet - er komt te veel spam op binnen. Wilt u contact zoeken, zoek dan even een van de bestuursleden of aanjagers via uw netwerk of via LinkedIn.

Read more...
Subscribe to this RSS feed