A+ A A-

Dit is een toelichting op de categorie Inspiratie.

Gemeenteraad bepaalt toekomst Suikerunie terrein Groningen

Gemeenteraad Groningen neemt in mei 2013 besluit over tijdelijk gebruik van het Suikerunie terrein. Het college van B&W leggen in mei 2013 twee opties voor de invulling van het vrijgekomen Suikerunie-terrein voor. In 2010 heeft De Noorderstroom een bijeenkomst gewijd aan de toekomst van deze vrijgekomen ruimte in de stad. Een van de twee kandidaten is het voorstel Suikerveld. Hieronder wat meer informatie: Plan 'Suikerveld', door drie samenwerkende bureaus: CareX, Stroming en Artès Het Suikerveld wordt de komende vijftien jaar een niet te missen 'place to be', die iedere bezoeker verrast en vrolijk stemt; met typisch grootstedelijke cultuur, op het…
Read more...

Op zoek naar voedselveiligheid

Interview Albert Jan Maat in Friesch Dagblad 31 augustus 2013 Het interview dat het Friesch Dagblad op 31 augustus in haar zaterdag-bijlage publiceerde is inspiratie voor de excursie van 4 september 2013 'De boer op' . Het artikel, geschreven door Pieter Anko de Vries, begin met: "Als we de groeiende wereldbevolking willen blijven voeden, dan moet er veel meer worden geproduceerd. Tegelijkertijd moet het groener en met gebruik van minder energie. Een hele opgave, maar voorzitter Albert Jan Maat van landbouworganisatie LTO Nederland ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet."   Lees in de bijlage het volledige artikel.
Read more...

Een inspirerend najaar

Bouw mee aan de toekomst van Noord-Nederland. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe dagen professionals en burgers uit om meer te denken over de ontwikkeling van Noord-Nederland. Van hun website: Wie heeft een goed idee voor de ontwikkeling van Noord-Nederland? Doe als burger of als professional mee aan de prijsvraag van de drie noordelijke provincies. Zie website www.noordervisie2040.nl Graag geven we dit initiatief even een podium op de website van De Noorderstroom.
Read more...

Maarhuizen

Op 4 september 2013 hield De Noorderstroom de excursie naar vier agrarische ondernemers op het Hogeland van Groningen. Als tussenstop hebben we een korte wandeling op de wierde van Maarhuizen gelopen. De belofte is toen gedaan dat we zouden proberen iets meer achtergrond-informatie van Maarhuizen beschikbaar te stellen. De volgende informatie in te vinden in de bijlagen:   1967 Opmeting Maarhuizen, historisch boerderij-onderzoek 1974 19de eeuws schilderstuk op pleister, boerderij Maarhuizen, Monumentenzorg 1984 Maarhuizen, geschiedenis 1648 - 1977 1984 ROB, informatie archeologisch monument wierde Maarhuizen 1984 Beheerplan Maarhuizen, Staatsbosbeheer 1984 Bouwtekeningen boerderij, Staatsbosbeheer - beheerplan 2001 Sijboltsheerd, Noorderbreedte 2001, nr…
Read more...

Leegstand bedreigt het platteland

Het Friesch Dagblad schrijft op 27 september 2014 in de zaterdagbijlage Sneinspetiele: "Boerderijen, leegstand bedreigt het platteland De komende jaren neemt de leegstand van agrarische bebouwing explosief toe. Dat verwacht onderzoeksbureau Alterra. Schaalvergroting en het ontbreken van opvolgers eisen hun tol, ook in Fryslân. Door Bauke Boersma." Lees het hele artikel in de bijlage. Als info-kader schrijft Boersma: "Het aantal agrarische bedrijven is in Nederland tussen 1950 en 2012 met meer dan 80 procent afgenomen. In dezelfde periode nam het areaal landbouwgrond met 20 procent af (CBS-cijfers). Dat illustreert het proces van schaalvergroting." Onlangs spraken de aanjagers van De Noorderstroom…
Read more...
Subscribe to this RSS feed