A+ A A-

(Weer) leren leven met water


Water en Noord Nederland, een logische combi
Op 13 maart 2012 hield De Noorderstroom een bijeenkomst in de excursieschuur van Het Groninger Landschap bij de Letterberter Petten. Dit natuurgebied maakt onderdeel uit van De Onlanden, het grote natuurgebied tussen Groningen, Leek, Roden en Peize dat is ingericht voor berging van water. René Oosterhuis van Het Groninger Landschap nam het gezelschap mee op excursie naar de Letterberter Petten. Meino Smit van het waterschap Hunze en Aa's gaf een prikkelend en informatieve lezing over de taken en dillemma's van het waterschap. En Wim van Boekel van de Stichting De Onlanden nam het gezelschap mee in de historie en toekomst van het moerasgebied tussen Groningen, Leek, Roden en Peize.
Tegen de schemer aan mochten we onder begeleiding van beheerder René Oosterhuis de Letterberter Petten ervaren, en vanaf de uitkijktoren onze gedachten over het Leekstermeer laten gaan. Vanaf de uitkijktoren kregen we een goed beeld van het waterrijke gebied rond het Leekstermeer en de betekenis als internationaal belangrijk vogelgebied en Wetland.
Meino Smit, dagelijks bestuurslid van het Waterschap Hunze en Aa's, ging in op de opgaven van het waterschap en de dilemma's waar de waterbeheerder soms voor staat. Meino maakte de groep duidelijk dat in het waterbeheer niet alleen technische know how, maar ook politieke voorkeuren een rol spelen. Goed begrijpen hoe het natuurlijke landschap er uit ziet en hoe je daar als waterbeheerder gebruik van kunt maken is belangrijk. Maar ook de wisselwerking tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening kwam aan de orde. En natuurlijk de rol van het waterschap als beheerder van schoon en gezond water. Waarbij even de waterzuivering van Assen in relatie tot nieuwe wijkontwikkeling centraal stond. In de discussie was er aandacht voor de afhankelijkheid van Noord Nederland van het IJsselmeerwater en de betekenis van de watertoets in de ruimtelijke ordening. Saillant detail was hoe de media begin januari vooral op sensatie uit was, en niet zo geínteresseerd in het echte verhaal.
Wim van Boekel nam ons mee naar de historie van De Onlanden. Zijn presentatie is te vinden bij de verslagen. Na een lange reis door de tijd en verdergaand menselijk gebruik lijkt het gebied tussen Groningen en Roden nu weer terug bij af, een oermoeras (in wording) in de lage oksel van het Drents plateau. De foto's in de presentatie laten de ontwikkeling van het gebied goed zien. Rode draad is het waterbeleid Vasthouden - Bergen - Afvoeren. Uiteraard ging Wim in op de actualiteit van de wateroverlast van de 1e week van januari. De Onlanden waren nog niet helemaal klaar voor de berging van het water, maar grote delen konden toch al worden ingezet. Mede daardoor is het bij de Tolberter petten die mis gegaan.
Aan de deelnemers was gevraagd een foto mee te nemen die het vraagstuk (Weer) leren leven met water goed tot uitdrukking bracht. Zonder verdere toelichting zijn een paar meegebrachte foto's in het foto-album opgenomen.
Oja, en voor de liefhebber hier het recept van de Griekse Paassoep.


 

Read more...

De Onlanden onder water

Stichting De Onlanden heeft een mooi verslag gemaakt van het hoge water rond Groningen in de eerste week van 2012. Met dank aan Wim van Boekel:

2012, een jaartal dat vanaf nu net zo in het collectief geheugen van Groningers en Drenten gegrift staat als dat andere jaartal: 1998. Op veel punten is de wateroverlast van toen vergelijkbaar met wat er in de eerste week van januari 2012 gebeurde. Het Groninger museum, evacuaties, polders die onder water worden gezet. Toch is er een groot verschil: De Onlanden.
Ik durf de stelling wel aan dat het bij Tolbert en ook op andere plekken in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest flink mis was gegaan, als de waterberging in De Onlanden er nu niet geweest was. Ruim 1000 hectare waterberging, gevuld met 50 – 70 cm water, was nodig om het water net binnen de oevers van de Reitdiepboezem te houden. 6 miljoen kubieke meter water is opgeborgen in de nieuwe berging in De Onlanden. En dan te bedenken dat een groot deel van het gebied nog niet gebruikt kon worden. De Onlanden hebben hun nut al bewezen, nog voor ze officieel in gebruik zijn genomen.
In deze Nieuwsbrief wordt van dag op dag verslag gedaan van de ontwikkelingen in die eerste week van januari 2012. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie uit diverse openbare bronnen en van eigen waarnemingen. Ook zijn gegevens en foto’s gebruikt, afkomstig van medewerkers van organisaties die direct betrokken waren bij de bestrijding van de wateroverlast en bij de inzet van de waterberging in De Onlanden. Een overzicht van de bronnen staat achter in deze Nieuwsbrief.

Read more...

Waterberging alleen is niet voldoende

Waterberging in polders is prima, maar om wateroverlast te voorkomen moeten we het water ook hogerop vasthouden, dichter bij de oorsprong van de beken.
Opinie artikel van Erik Querner en Kees Kwakernaak, waterspecialisten van Alterra, lees het artikel: Friesch Dagblad 24 februari 2012.

Read more...
Subscribe to this RSS feed