A+ A A-

Platteland versteend verder

Het beleid om varkens- en pluimveehouderijen te concentreren werkt niet. 'De toenemende verstening van het platteland moet een halt worden toegeroepen' vindt het ministerie van Landbouw. Zie het artikel uit Binnenlands Bestuur in de bijlage. Input voor de netwerkbijeenkomst van 1 juli 2010.

Read more...

Bleker kan beter tegen bouwers brommen

Trouw, 2 januari 2012, de Verdieping
In de discussies over natuur overheersen fabels en mythes: het boerenland staat onder druk van oprukkende
ecologen, 'waardevolle' landbouwgrond gaat verloren, en daardoor kan Nederland in geval van nood niet langer voor zichzelf zorgen. De cijfers vertellen een heel ander verhaal.

Read more...
Subscribe to this RSS feed