A+ A A-

Nieuwe buren, inzending Onix met partners

Visie op de opgave
De vluchtelingencrisis is een complex sociaal-cultureel en logistiek vraagstuk. Het vraagt een sensitiviteit voor het sociaal adaptatievermogen van asielzoekers en de lokale bevolking. Wij maken van de nood een deugd door de crisisopvang te koppelen aan actuele vraagstukken in het landelijke gebied; krimp, leegstand, goedkope huisvesting, herbestemming erfgoed en vitale sociale verbanden. Aangezien de komende jaren meer agrarische bebouwing vrijkomt dan kantoorruimte, hebben de krimpregio’s een enorm potentieel.

Zie verder: http://onix.nl/portfolio-item/nieuwe-buren/

 

Read more...

Platteland versteend verder

Het beleid om varkens- en pluimveehouderijen te concentreren werkt niet. 'De toenemende verstening van het platteland moet een halt worden toegeroepen' vindt het ministerie van Landbouw. Zie het artikel uit Binnenlands Bestuur in de bijlage. Input voor de netwerkbijeenkomst van 1 juli 2010.

Read more...

Leegstand bedreigt het platteland

Het Friesch Dagblad schrijft op 27 september 2014 in de zaterdagbijlage Sneinspetiele:
"Boerderijen, leegstand bedreigt het platteland
De komende jaren neemt de leegstand van agrarische bebouwing explosief toe. Dat verwacht onderzoeksbureau Alterra. Schaalvergroting en het ontbreken van opvolgers eisen hun tol, ook in Fryslân. Door Bauke Boersma."
Lees het hele artikel in de bijlage.
Als info-kader schrijft Boersma:
"Het aantal agrarische bedrijven is in Nederland tussen 1950 en 2012 met meer dan 80 procent afgenomen. In dezelfde periode nam het areaal landbouwgrond met 20 procent af (CBS-cijfers). Dat illustreert het proces van schaalvergroting."
Onlangs spraken de aanjagers van De Noorderstroom over dit onderwerp. Een waarneming van Mathijs Dijkstra: Wellicht verdwijnen of verkrotten de boerderijen zelf, maar zolang de erfbeplanting in tact blijft is de impact op het landschap niet zo heel groot.
Een onderwerp De Noorderstroom waardig. Wellicht eens van verschillende invalshoeken er een bijeenkomst aan wijden?
Michiel Firet
28 september 2014

Read more...
Subscribe to this RSS feed