A+ A A-

De Onlanden onder water

Stichting De Onlanden heeft een mooi verslag gemaakt van het hoge water rond Groningen in de eerste week van 2012. Met dank aan Wim van Boekel:

2012, een jaartal dat vanaf nu net zo in het collectief geheugen van Groningers en Drenten gegrift staat als dat andere jaartal: 1998. Op veel punten is de wateroverlast van toen vergelijkbaar met wat er in de eerste week van januari 2012 gebeurde. Het Groninger museum, evacuaties, polders die onder water worden gezet. Toch is er een groot verschil: De Onlanden.
Ik durf de stelling wel aan dat het bij Tolbert en ook op andere plekken in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest flink mis was gegaan, als de waterberging in De Onlanden er nu niet geweest was. Ruim 1000 hectare waterberging, gevuld met 50 – 70 cm water, was nodig om het water net binnen de oevers van de Reitdiepboezem te houden. 6 miljoen kubieke meter water is opgeborgen in de nieuwe berging in De Onlanden. En dan te bedenken dat een groot deel van het gebied nog niet gebruikt kon worden. De Onlanden hebben hun nut al bewezen, nog voor ze officieel in gebruik zijn genomen.
In deze Nieuwsbrief wordt van dag op dag verslag gedaan van de ontwikkelingen in die eerste week van januari 2012. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie uit diverse openbare bronnen en van eigen waarnemingen. Ook zijn gegevens en foto’s gebruikt, afkomstig van medewerkers van organisaties die direct betrokken waren bij de bestrijding van de wateroverlast en bij de inzet van de waterberging in De Onlanden. Een overzicht van de bronnen staat achter in deze Nieuwsbrief.

Read more...

Staatssecretaris Atsma enthousiast over klimaatbuffer De Onlanden

Nieuwsbrief Waddenvereniging 09-03-2012:
De Onlanden is een natuurgebied vlak onder Groningen. Behalve natuurgebied is het ook een klimaatbuffer. Begin dit jaar is het voor het eerst ingezet als waterbergingsgebied. De Onlanden is, met 2000 hectare, de grootste aangelegde klimaatbuffer van Nederland. Zonder deze extra buffercapaciteit was de wateroverlast in Noord-Groningen waarschijnlijk een stuk groter geweest.
Het project is tot stand gebracht door onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het waterschap Noorderzijlvest, en overheden zoals de provincie Drenthe. Daarnaast heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu 1,1 miljoen euro bijgedragen aan het project. In totaal kostte het project 41 miljoen euro.

Volgens Theo Wams, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten, een stuk minder dan de kosten voor dijkverhogingen en extra afwateringscapaciteit.
Atsma reageerde enthousiast: ‘Je zou wel gek zijn als je deze combinatie van waterveiligheid, natuur, recreatie en landbouw laat liggen.’ Atsma denkt dat er vooral kansen liggen in het Westen van Nederland voor nieuwe projecten van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, waar de Waddenvereniging ook aan deelneemt. Hij kon nog geen geld toezeggen voor het ontwikkelen van meer klimaatbuffers, maar is wel erg enthousiast over het project.

De Waddenvereniging vindt het belangrijk dat er voldoende binnendijkse buffermogelijkheden zijn voor de rivieren die op de Waddenzee uitkomen. Door het binnenland zo in te richten dat het water voldoende buffermogelijkheden heeft bij grote regenval, kan het gedoseerd de Waddenzee instromen. Bovendien krijgen we zo een natuurlijker en evenwichtiger watersysteem, waarbij Noord-Nederland minder afhankelijk is van de snelheid waarmee het water naar zee afgevoerd kan worden. Op youtube kunt u een filmpje bekijken over het project.

Read more...
Subscribe to this RSS feed