A+ A A-

De Onlanden onder water

Fietskaart van natuur- en waterbergingsgebied De Onlanden Peize-Groningen Fietskaart van natuur- en waterbergingsgebied De Onlanden Peize-Groningen

Stichting De Onlanden heeft een mooi verslag gemaakt van het hoge water rond Groningen in de eerste week van 2012. Met dank aan Wim van Boekel:

2012, een jaartal dat vanaf nu net zo in het collectief geheugen van Groningers en Drenten gegrift staat als dat andere jaartal: 1998. Op veel punten is de wateroverlast van toen vergelijkbaar met wat er in de eerste week van januari 2012 gebeurde. Het Groninger museum, evacuaties, polders die onder water worden gezet. Toch is er een groot verschil: De Onlanden.
Ik durf de stelling wel aan dat het bij Tolbert en ook op andere plekken in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest flink mis was gegaan, als de waterberging in De Onlanden er nu niet geweest was. Ruim 1000 hectare waterberging, gevuld met 50 – 70 cm water, was nodig om het water net binnen de oevers van de Reitdiepboezem te houden. 6 miljoen kubieke meter water is opgeborgen in de nieuwe berging in De Onlanden. En dan te bedenken dat een groot deel van het gebied nog niet gebruikt kon worden. De Onlanden hebben hun nut al bewezen, nog voor ze officieel in gebruik zijn genomen.
In deze Nieuwsbrief wordt van dag op dag verslag gedaan van de ontwikkelingen in die eerste week van januari 2012. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie uit diverse openbare bronnen en van eigen waarnemingen. Ook zijn gegevens en foto’s gebruikt, afkomstig van medewerkers van organisaties die direct betrokken waren bij de bestrijding van de wateroverlast en bij de inzet van de waterberging in De Onlanden. Een overzicht van de bronnen staat achter in deze Nieuwsbrief.

Last modified onvrijdag, 01 januari 2016 18:59