A+ A A-

Klimaatadaptatie in de Eemsregio

Klimaatadaptatie in de Eemsregio, ruimtelijke inspiratie
De provincie Groningen hield op 14 februari 2012 een 2e bijeenkomst om met stakeholders na te denken over de klimaatadaptatie in de Eemsregio. Het gaat daarbij zowel om de garantie van zoetwaterlevering als de aandacht voor de verdediging tegen de zee. Royal Haskoning leidde de aanwezigen met twee presentaties langs de vraagstukken en mogelike oplossingen. Voor De Noorderstroom zijn zowel de opgaven als de geschetste ruimtelijke scenario's interessant. Bekijk in de bijlagen de presentaties Zoetwatervoorziening en Kustzone.
Michiel Firet, Marum, 22 februari 2012

Last modified onvrijdag, 01 januari 2016 18:53