A+ A A-

Waterberging alleen is niet voldoende

Waterberging in polders is prima, maar om wateroverlast te voorkomen moeten we het water ook hogerop vasthouden, dichter bij de oorsprong van de beken.
Opinie artikel van Erik Querner en Kees Kwakernaak, waterspecialisten van Alterra, lees het artikel: Friesch Dagblad 24 februari 2012.

Last modified onvrijdag, 01 januari 2016 18:39