A+ A A-

Staatssecretaris Atsma enthousiast over klimaatbuffer De Onlanden

Nieuwsbrief Waddenvereniging 09-03-2012:
De Onlanden is een natuurgebied vlak onder Groningen. Behalve natuurgebied is het ook een klimaatbuffer. Begin dit jaar is het voor het eerst ingezet als waterbergingsgebied. De Onlanden is, met 2000 hectare, de grootste aangelegde klimaatbuffer van Nederland. Zonder deze extra buffercapaciteit was de wateroverlast in Noord-Groningen waarschijnlijk een stuk groter geweest.
Het project is tot stand gebracht door onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het waterschap Noorderzijlvest, en overheden zoals de provincie Drenthe. Daarnaast heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu 1,1 miljoen euro bijgedragen aan het project. In totaal kostte het project 41 miljoen euro.

Volgens Theo Wams, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten, een stuk minder dan de kosten voor dijkverhogingen en extra afwateringscapaciteit.
Atsma reageerde enthousiast: ‘Je zou wel gek zijn als je deze combinatie van waterveiligheid, natuur, recreatie en landbouw laat liggen.’ Atsma denkt dat er vooral kansen liggen in het Westen van Nederland voor nieuwe projecten van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, waar de Waddenvereniging ook aan deelneemt. Hij kon nog geen geld toezeggen voor het ontwikkelen van meer klimaatbuffers, maar is wel erg enthousiast over het project.

De Waddenvereniging vindt het belangrijk dat er voldoende binnendijkse buffermogelijkheden zijn voor de rivieren die op de Waddenzee uitkomen. Door het binnenland zo in te richten dat het water voldoende buffermogelijkheden heeft bij grote regenval, kan het gedoseerd de Waddenzee instromen. Bovendien krijgen we zo een natuurlijker en evenwichtiger watersysteem, waarbij Noord-Nederland minder afhankelijk is van de snelheid waarmee het water naar zee afgevoerd kan worden. Op youtube kunt u een filmpje bekijken over het project.

Last modified onvrijdag, 01 januari 2016 18:37