A+ A A-

Nieuwe buren, inzending Onix met partners

Uit inzending Onix Nieuwe buren Uit inzending Onix Nieuwe buren Onix.nl

Visie op de opgave
De vluchtelingencrisis is een complex sociaal-cultureel en logistiek vraagstuk. Het vraagt een sensitiviteit voor het sociaal adaptatievermogen van asielzoekers en de lokale bevolking. Wij maken van de nood een deugd door de crisisopvang te koppelen aan actuele vraagstukken in het landelijke gebied; krimp, leegstand, goedkope huisvesting, herbestemming erfgoed en vitale sociale verbanden. Aangezien de komende jaren meer agrarische bebouwing vrijkomt dan kantoorruimte, hebben de krimpregio’s een enorm potentieel.

Zie verder: http://onix.nl/portfolio-item/nieuwe-buren/