A+ A A-

Dit is een toelichting op de categorie Inspiratie.

Nieuwe buren, inzending Onix met partners

Visie op de opgave De vluchtelingencrisis is een complex sociaal-cultureel en logistiek vraagstuk. Het vraagt een sensitiviteit voor het sociaal adaptatievermogen van asielzoekers en de lokale bevolking. Wij maken van de nood een deugd door de crisisopvang te koppelen aan actuele vraagstukken in het landelijke gebied; krimp, leegstand, goedkope huisvesting, herbestemming erfgoed en vitale sociale verbanden. Aangezien de komende jaren meer agrarische bebouwing vrijkomt dan kantoorruimte, hebben de krimpregio’s een enorm potentieel. Zie verder: http://onix.nl/portfolio-item/nieuwe-buren/  
Read more...

Reproductie van wandkleed uit 2e Wereldoorlog

Over de toedracht van de bijzondere prent over de oorlogsjaren is inmiddels wat meer bekend geworden. Het is een reproductie (kwart van de ware grootte) van een wandkleed dat gemaakt werd in de laatste maanden van WOII, kort na het bombardement van de haven van Rotterdam (september 1944). De tekeningen zijn van de Rotterdamse fotograaf en ontwerper Jan Kamman en Maria van Hemert borduurde het wandkleed. Na het einde van de oorlog werd het laatste stukje er aan toegevoegd. Zowel het wandkleed als 21 van de tekeningen bevinden zich in de collectie van het Rotterdam Museum. In de naoorlogse jaren…
Read more...

3 acties Kenniscentrum Landschap RUG

Het Kenniscentrum Landschap RUG organiseert de komende maanden drie interessante manifestaties:   1. Op 20 april 2016 vindt het Tweede Landschapssymposium Kenniscentrum Landschap plaats in Groningen, Twaalf lezingen, zes excursies en éen nieuwe website zijn te bezoeken. Kom voor de laatste stand van het onderzoek op 20 april naar Het Kasteel in Groningen. Voor informatie: http://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/   2. Van 17 tot en met 19 mei 2016 geeft het Kenniscentrum Landschap een driedaagse cursus over de Cultuurlandschappen van Noord-Brabant - Het Groene Woud. Gerenommeerde landschapsspecialisten als Theo Spek, Karel Leenders, en Bert Maes laten hun licht schijnen over de opbouw en…
Read more...

Mensen die bijdragen aan ons collectieve geheugen

Toen ik op 14 februari 2016 naar een voor mij volkomen onbekend Allardsoog (een buurtschap onder Bakkeveen) reed voor de bijeenkomst van Noorderstroom, nam ik mij voor om bij daglicht nog een keer terug terug te keren. Het duister ontnam mij gaandeweg het zicht op het landschap volledig. Er stond (voor wie dat wilde) die avond dus eerst een wandeling op het programma en dat werd een van de meest opmerkelijke tochten die ik me kan heugen. Niet alleen vanwege de wandeling door het donker en de verhalen die we tijdens en erna, in het gastvrije Nivonhuis, van Willem Dolstra te…
Read more...

Inleiding Willem Dolstra Volkshogeschool Allardsoog en omgeving

Op 16 februari 2016 hield De Noorderstroom de Valetijnsbijeenkomst 2016. Een bijeenkomst, bedoeld om de koers van het netwerk opnieuw te bepalen. Maar De Noorderstroom zou De Noorderstroom niet zijn als we dat niet combineren met het bezoek aan een verrassende plek in Noord Nederland. Bij Allardsoog, tussen Bakkeveen en Een-West ligt het gehucht Allardsoog. De plek waar de drie noordelijke provincies elkaar raken. Grenspaal 25 staat hier. En hier is in het begin van de 20e eeuw de Volkshogeschool Allardsoog opgericht. Het bleek dat de heer Dolstra uit Bakkeveen onlangs een boek heeft geschreven over de historie van de…
Read more...

Oer de romtlike kwaliteit fan Fryslân

De kwaliteit fan ús lânskip krijt yn dit boekje omtinken. It is it kapitaal dêr’t wy mei wurkje en ús mienskiplike identiteit. De keunst is om nije ûntjouwings yn Fryslân sa’n plak te jaan dat it de kwaliteit fersterket. Dit boekje jout in byld fan it effekt fan kleuren en foarmen, it is bedoeld as stimulâns foar elkenien om mei respekt yn ûs lânskip te wurkjen. (De kwaliteit van ons landschap krijgt in dit boekje aandacht. Het is het kapitaal waar we mee werken en ons gemeenschappelijke identiteit. Het is de kunst om  nieuwe ontwikkelingen in Friesland zo’n plek te…
Read more...

Japanse onderzoekers: Fryslân één grote stad

Uit: Friesch Dagblad 6 november 2009 Team van Japanse onderzoekers vergelijkt Sloten met Havana, Tokio en Amsterdam Fryslân moet je eigenlijk zien als één grote stad Sloten – Havana, Hue, Tokio, Amsterdam en… Sloten. Allemaal steden die zijn ontstaan aan het water. Een team van Japanse onderzoekers gaat al die steden af op zoek naar de gemene deler. Gisteren bezochten ze de kleinste. Door Merlijn Torensma. Met uitvouwbare linialen wordt elk hoekje van het huis van Antje Swart in Sloten opgemeten. In de voorkamer zit een Japanse student die kijkt hoe hoog het plafond is. Buiten, aan het raam bij…
Read more...

De Noorderstroom buigt zich over de krant

Het bestuur van De Noorderstroom heeft zichzelf laten inspireren door recente krantenberichten die iets uitdrukken over de kwaliteit van de ruimte in Noord Nederland of de opgaven waar de ruimtelijke ontwikkeling in Noord Nederland voor staat. Via onderstaande links waren de artikelen te bekijken op de (afgesloten) blog van De Noorderstroom. Nu kunt u deze bestanden in de bijlagen vinden. 91004 FM Vliegerfotos 91004 Rodermarktparade 91004 NvhN Groningers eren verdronken Dollard 91004 NRC Next, bevolkingskrimp wereldwijd 91004 NRC Next Op het droge 91004 NRC Next hedwigepolder 91004 LC ondermaats betoog over landgoederen 91004 GIC RWE start bouw 91004 GIC Noorden…
Read more...

De Onlanden onder water

Stichting De Onlanden heeft een mooi verslag gemaakt van het hoge water rond Groningen in de eerste week van 2012. Met dank aan Wim van Boekel: 2012, een jaartal dat vanaf nu net zo in het collectief geheugen van Groningers en Drenten gegrift staat als dat andere jaartal: 1998. Op veel punten is de wateroverlast van toen vergelijkbaar met wat er in de eerste week van januari 2012 gebeurde. Het Groninger museum, evacuaties, polders die onder water worden gezet. Toch is er een groot verschil: De Onlanden. Ik durf de stelling wel aan dat het bij Tolbert en ook op…
Read more...
Subscribe to this RSS feed