A+ A A-

160216 - Op het kruispunt

16 februari 2016, (18:45) 19:30 - 21:30 Allardsoog (Een-West)

De Noorderstroom gaat zoals jullie waarschijnlijk al weten een iets andere koers volgen. De bijzondere locaties en de wandelingen op bijzondere plekken blijven, maar we willen het netwerk meer variatie aanbieden in 'lichte' en meer verdiepende bijeenkomsten. En wat is er nou mooier dan rond Valentijn elkaar eens in de ogen kijken, te reflecteren op het netwerk en de bovengenoemde koerswijziging samen uit te werken?

De plek is fantastisch. We zijn te gast in het Natuurvriendenhuis van het Nivon te Allardsoog. Op een steenworp afstand van grenspaal 25. Hier raken Groningen, Drenthe en Fryslân elkaar. Een symbolisch plek voor het netwerk voor de ruimtelijke kwaliteit van Noord Nederland. Wij hebben de heer W. Dolstra uit Bakkeveen bereid gevonden ons aan het begin van de bijeenkomst kort iets over de historie van Allardsoog te vertellen. De liefhebbers kunnen voorafgaand aan de bijeenkomst een wandeling door het gebied maken (optioneel).

Nadat we 'geland' zijn op de locatie gaan we met elkaar in gesprek over tal van zaken zoals motivatie, verwachtingen, relatie van het netwerk met de praktijk en de verschillende soorten bijeenkomsten die wij voor ons zien. Als opwarmertje geven Tim & Derk en Michiel & Oebele onder leiding van Mathijs twee pitches. Jullie mogen partij kiezen. Of misschien krijg je de meute mee achter je eigen aanpak.

praktische informatie

Het officiële programma begint om 19:30 uur, inloop vanaf 19:15. Voor de liefhebbers houden we een vanaf 19:00 uur onder leiding van de heer Dolstra een korte avondwandeling vanaf het Natuurvriendenhuis Allardsoog (zie adres hieronder). Daarvoor verzamelen vanaf 18:45. Geef het bij je aanmelden even door of je mee wilt wandelen.

aanmelden en kosten:

Je kunt je op de gebruikelijke manier aanmelden door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Geef even aan of je mee wil doen aan de avondwandeling. Het Natuurvriendenhuis rekent kosten voor de locatie en koffie en thee. Houd rekening met een (vrijwillige) financiële bijdrage aan de avond.

voorlopig programma:

18:45 - 19:00 optioneel verzamelen voor avondwandeling
19:00 - 19:20 optioneel avondwandeling (vertrek vanaf Natuurvriendenhuis)
19:15 - 19:30 inloop
19:30 - 20:15 1e pitch en dialoog
20:30 - 21:15 2e pitch en dialoog
21:15 - 21:30 oogst en mededelingen

Blader ter voorbereiding nog eens door de verslagen van onze bijeenkomsten:
Valetijnsbijeenkomst 2008
Maallust 2012

locatie, tevens start wandeling:

Natuurvriendenhuis Allardsoog
Jarig van de Wielenwei 42
9343 TC Een-West

contactpersonen

Tim Willems Kruize 06 2826 1438
Michiel Firet 06 1296 1898

Read more...

Onenigheid over de achterkanten van Appingedam

Op 23 januari 2012 hebben we de eerste bijeenkomst van De Noorderstroom in 2012 gehad. Een goede opkomst op een mooie plek, het oude raadhuis van de gemeente Appingedam. Inspirerende presentaties en na de presentaties in twee groepen schetsen en debatteren over de toekomst van de lege ruimtes en lege panden van Appingedam.
Het verslag volgt nog. Maar een tipje lichten we nu al op. De twee groepen waren het - tenminste zo gaat het gerucht - volkomen met elkaar oneens. Groep 1 wilde vooral inzetten op behoud van kwaliteit voor de Appingedammers zelf. Groep 2 wil een groot gebaar naar de regio maken, en Appingedam weer terugplaatsen in haar rol aan de Waddenzee.
Maar als we goed naar de schetsen kijken, en luisteren naar de terugmelding. Dan blijkt er weinig verschil van inzicht te zijn over het gebruiken van de ruggegraat van het centrum, en minder wonen en meer open publieke ruimte als koers. Misschien moeten we als gemeente gewoon kiezen, en niet alle opties op willen houden, zo vatte Rob voor zichzelf de avond samen. Lees verder het volledige verslag. 

Read more...

Nieuw hoofdstuk van De Graanrepubliek

Verslag van de bijeenkomst 'Slopen of niet' van 17 februari 2015. Door Piet Ziel, aangevuld met bevindingen van Rob Grössl, Addy Rutgers en Michiel Firet
Op dinsdagavond 17 feb. 2015 vond er een interessante expertmeeting plaats van het ontwerpersnetwerk “De Noorderstroom”. Gastvrouw was Sandra Grabs van Stichting de Oldambster. De bijeenkomst werd gehouden in het pand van de Oude Winschotercourant in Winschoten. De avond was vormgegeven rond lezingen van Sandra, Mark Secuur en Bram Verhave, en een paneldiscussie. Het panel bestond uit de inleiders en verder Piet Ziel en Aldert de Gries.
Ongeveer 20 Planologen, architecten, kunstenaars , stedenbouwkundigen en ondernemers  spraken over de leegstand in het noorden. We concludeerden dat er hoognodig een sloopfonds moet komen, dat nu de experimenteerruimte benut moet worden en dat de noordelijke gemeenten snel een kansenkaart met het belangrijkste erfgoed, het geraamte dat het beschermen waard is, vast moeten stellen.
Mark Secuur (buro primafocus) liet zien dat er tot 2030 potentieel 50% agrarische leegstand aankomt en hoe je met het idee van het conserveren van een boerderijruïne de hele problematiek, maar ook kansen van agrarisch erfgoed, aan de orde kunt stellen. Hij had voorbeelden uit Drente en de Hamdijk in Oldambt. De denktechniek van het “omdenken” is daarbij van belang.
Bram Verhave (buro Stek) liet zien hoe er gedacht wordt bij de rijksgebouwendienst. Als er geen programma meer is, is er geen gebouw, dus afstoten. Er wordt puur boekhoudkundig/sectoraal gewerkt. Op dit moment staat 10 a 20% in Nederland leeg. En dat loopt op naar 30% in 2020 zo voorspelt Rudy Stoink, de grote vastgoedman.
Dat betekent dat sloop een culturele daad van formaat gaat worden. Want je kunt zo slopen dat toch “het verhaal” verteld blijft. Dat de leegte die over blijft een bepaalde positieve betekenis in het verhaal (in ons geval het verhaal van de graanrepubliek)  houdt. Ook kun je gebouwen verplaatsen naar plekken waar wel programma is, dat is duur, maar succes is verzekerd.
Wees in ieder geval altijd blij als er programma is, ook al levert dat niet de hoogste marktprijs op. Overschot van gebouwen bestrijdt je door te slopen en zo schaarste te scheppen. Goed voor de markt, maar ook goed voor het aanzien van Noord-Nederland. Stel daarom nu regionale sloopnota’s op.
De discussie ging over de noodzaak van ordening door de gemeente. Vooral omdat de gemeenten  ruimtelijk nu die taak hebben gekregen. Het Rijk heeft de ruimtelijke taak losgelaten (Het vrom-gebouw staat notabene leeg…) en de Provincie is vooral faciliterend geworden. De gemeente heeft de zwaardere stimulerende en regisserende rol gekregen, of ze nu wil of niet.
Conclusie: Er is een fors publiek belang in het spel. Ga op een gewetensvolle manier slopen waar geen programma meer is, gebruik daarbij de kansenkaart.  En ga tegelijkertijd meehelpen met transformeren en restaureren waar wel programma is. Ook al is dat programma niet de hoogste prijs. Gebruik alle regelingen en denk ook aan reïntegratie-werkgelegenheid.
Aanvullende bevindingen:
* Interessante gedachte van een van inleiders: Leegte kan daadwerkelijk programma zijn, mits betekenis kan worden gegeven aan de leegte. 
* Boeiende reactie uit de zaal: het is waardevol om geschiedenislagen toe te voegen aan plekken, dat kan ook met leegte. 
* De vakmensen: we voelen een sterke drang om ruimtelijke kwaliteit te documenteren en kenbaar te maken. We zien ook dat er niet overal of bij iedereen evenveel belangstelling is voor ruimtelijke kwaliteit. Het is vaak een kwestie van perspectief. Daar zouden we ons beter bewust van kunnen zijn. 
* Kunnen we onze zorg op het onderhavige werkterrein niet iets breder politiek en bestuurlijk delen in Noord Nederland? 
* Als de politieke belangstelling voor monumentale gebouwen die in verval zijn zo gering is, begint het dan niet weer met educatie, bewustwording bij burgergroepen en aan appel van de burger aan het bestuur? 
* Er is veel leed en onmacht achter de voordeur, allerlei erfopvolgingskwesties maken eigenaren vleugellam, een regionaal ondersteuningsprogramma kan helpen 
* Kies regionaal, waar wel, waar niet slopen of versterken, probeer boven de lokale situatie uit te beoordelen 
Verslag van de bijeenkomst 'Slopen of niet' van 17 februari 2015. Door Piet Ziel, aangevuld met bevindingen van Rob Grössl, Addy Rutgers en Michiel Firet
Op dinsdagavond 17 feb. 2015 vond er een interessante expertmeeting plaats van het ontwerpersnetwerk “De Noorderstroom”. Gastvrouw was Sandra Grabs van Stichting de Oldambster. De bijeenkomst werd gehouden in het pand van de Oude Winschotercourant in Winschoten. De avond was vormgegeven rond lezingen van Sandra, Mark Secuur en Bram Verhave, en een paneldiscussie. Het panel bestond uit de inleiders en verder Piet Ziel en Aldert de Gries.
Ongeveer 20 Planologen, architecten, kunstenaars , stedenbouwkundigen en ondernemers  spraken over de leegstand in het noorden. We concludeerden dat er hoognodig een sloopfonds moet komen, dat nu de experimenteerruimte benut moet worden en dat de noordelijke gemeenten snel een kansenkaart met het belangrijkste erfgoed, het geraamte dat het beschermen waard is, vast moeten stellen.
Mark Secuur (buro primafocus) liet zien dat er tot 2030 potentieel 50% agrarische leegstand aankomt en hoe je met het idee van het conserveren van een boerderijruïne de hele problematiek, maar ook kansen van agrarisch erfgoed, aan de orde kunt stellen. Hij had voorbeelden uit Drente en de Hamdijk in Oldambt. De denktechniek van het “omdenken” is daarbij van belang.
Bram Verhave (buro Stek) liet zien hoe er gedacht wordt bij de rijksgebouwendienst. Als er geen programma meer is, is er geen gebouw, dus afstoten. Er wordt puur boekhoudkundig/sectoraal gewerkt. Op dit moment staat 10 a 20% in Nederland leeg. En dat loopt op naar 30% in 2020 zo voorspelt Rudy Stoink, de grote vastgoedman.
Dat betekent dat sloop een culturele daad van formaat gaat worden. Want je kunt zo slopen dat toch “het verhaal” verteld blijft. Dat de leegte die over blijft een bepaalde positieve betekenis in het verhaal (in ons geval het verhaal van de graanrepubliek)  houdt. Ook kun je gebouwen verplaatsen naar plekken waar wel programma is, dat is duur, maar succes is verzekerd.
Wees in ieder geval altijd blij als er programma is, ook al levert dat niet de hoogste marktprijs op. Overschot van gebouwen bestrijdt je door te slopen en zo schaarste te scheppen. Goed voor de markt, maar ook goed voor het aanzien van Noord-Nederland. Stel daarom nu regionale sloopnota’s op.
De discussie ging over de noodzaak van ordening door de gemeente. Vooral omdat de gemeenten  ruimtelijk nu die taak hebben gekregen. Het Rijk heeft de ruimtelijke taak losgelaten (Het vrom-gebouw staat notabene leeg…) en de Provincie is vooral faciliterend geworden. De gemeente heeft de zwaardere stimulerende en regisserende rol gekregen, of ze nu wil of niet.
Conclusie: Er is een fors publiek belang in het spel. Ga op een gewetensvolle manier slopen waar geen programma meer is, gebruik daarbij de kansenkaart.  En ga tegelijkertijd meehelpen met transformeren en restaureren waar wel programma is. Ook al is dat programma niet de hoogste prijs. Gebruik alle regelingen en denk ook aan reïntegratie-werkgelegenheid.
Aanvullende bevindingen:
* Interessante gedachte van een van inleiders: Leegte kan daadwerkelijk programma zijn, mits betekenis kan worden gegeven aan de leegte.
* Boeiende reactie uit de zaal: het is waardevol om geschiedenislagen toe te voegen aan plekken, dat kan ook met leegte.
* De vakmensen: we voelen een sterke drang om ruimtelijke kwaliteit te documenteren en kenbaar te maken. We zien ook dat er niet overal of bij iedereen evenveel belangstelling is voor ruimtelijke kwaliteit. Het is vaak een kwestie van perspectief. Daar zouden we ons beter bewust van kunnen zijn.
* Kunnen we onze zorg op het onderhavige werkterrein niet iets breder politiek en bestuurlijk delen in Noord Nederland?
* Als de politieke belangstelling voor monumentale gebouwen die in verval zijn zo gering is, begint het dan niet weer met educatie, bewustwording bij burgergroepen en aan appel van de burger aan het bestuur?
* Er is veel leed en onmacht achter de voordeur, allerlei erfopvolgingskwesties maken eigenaren vleugellam, een regionaal ondersteuningsprogramma kan helpen
* Kies regionaal, waar wel, waar niet slopen of versterken, probeer boven de lokale situatie uit te beoordelen

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed