A+ A A-

De ontbrekende schakels, Westerwoldse Aa van Bargerveen tot Dollard tou; 24 sept 2013

UITNODIGING Bijeenkomst met De Noorderstroom versie 2, Michiel 8-9-2013 24 september 19.30 uur – 22.00 uur in de werkschuur van Staatsbosbeheer in Sellingen (Bovendiepsterweg 1a 9551 VW Sellingen) Deze avond gaan de leden van het netwerk in gesprek met vertegenwoordigers van de natuurorganisaties. In de visie "Westerwoldse Aa- de ontbrekende schakels; een natuurlijke Aa naar zee" , staat de toekomstwens van de natuurorganisaties voor de Westerwoldse Aa. Die is: 'Een meanderende, meer natuurlijke doorgaande waterverbinding van Bargerveen naar zee met een duurzame waterhuishouding en een goede waterkwaliteit.' De natuurorganisaties zoeken wegen om deze visie in samenhang met andere ontwikkelingen in het gebied gerealiseerd te krijgen. Er zijn ruimtelijke keuzes nodig, waarbij integrale gebiedsontwikkeling kansen biedt, voor een ecologische inpassing, maar ook voor sociaal-economische verbetering. Een integrale kijk op het gebied kan leiden tot winst op alle fronten: economisch, ecologisch, sociaal en landschappelijk. Leden van het netwerk De Noorderstroom en vertegenwoordigers van de natuurorganisaties gaan met elkaar in gesprek over de visie, de geografische en sociale reikwijdte en kansen en aandachtspunten. De natuurorganisaties: "We hopen op een interessante uitwisseling tussen het netwerk van De Noorderstroom en de natuurorganisaties. We zijn benieuwd naar jullie kijk op onze visie en op de te maken keuzes. Ook zijn wij geïnteresseerd in relevante ontwikkelingen in het stroomgebied van de Westerwoldse Aa en hoe deze in verband gebracht kunnen worden met onze visie." Programma op hoofdlijnen 19:30 Inloop 19:40 Presentatie van de visie Korte presentaties ruimtelijke en sociaal-economische aandachtspunten omgeving 20:05 Wandeling naar de Ruiten Aa en keuze gespreksthema's 20:30 Naar keuze in gesprek en/of schetsen aanbevelingen 21:00 Optioneel wissel groepjes 21:30 Plenair, korte reflectie natuurorganisaties 21:45 Afsluiting