A+ A A-

Voedselkwaliteit in relatie tot wereldvoedselproblematiek

Op dinsdag 11 februari organiseert VU Connected in samenwerking met Tresoar en Het Friesch Dagblad de derde en laatste bijeenkomst in een debatserie rondom de voedselcrisis. Prof. dr. Tiny van Boekel spreekt over 'Voedselkwaliteit in relatie tot de wereldvoedselproblematiek'

Begrippen
Er zijn een aantal begrippen van belang in relatie tot voedselproductie. Ten eerste gaat het om voedselzekerheid (is er genoeg voedsel beschikbaar), ten tweede voedselveiligheid (is het beschikbare voedsel veilig voor onze gezondheid) en ten derde voedselkwaliteit (wordt het aanwezige voedsel gewaardeerd) . Er is ook een rangorde in deze begrippen: zonder voedselzekerheid heeft het geen zin om over veiligheid of over kwaliteit te spreken, en als voedsel niet veilig is zijn andere kwaliteitsaspecten niet meer van belang.
Voedselkwaliteit
Voedselkwaliteit is eerst en vooral een samenspel tussen voedsel en consument. Het is dus niet een eigenschap van voedsel alleen. De moderne westerse consument is enerzijds veeleisend qua voedselkwaliteit, maar lijkt anderzijds ook vervreemd geraakt van zijn voedsel door de enorme complexiteit van voedselproductie. Het wordt als vanzelfsprekend gezien dat er altijd en overal voedsel is, maar in feite is het een tamelijk kwetsbare situatie. In de lezing geeft Tiny van Boekel een korte schets van de historie van de voedselproductie, de huidige situatie, en gaat verder worden in op de grote uitdagingen van de toekomst.


Over de spreker
Prof. dr. Tiny van Boekel is hoogleraar Levensmiddelentechnologie aan Wageningen Universiteit en decaan voor onderwijs.
11 februari 2014
20:00 t/m 22:00 uur | Leeuwarden| Tresoar, Boterhoek 1
Spreker(s): Prof.dr. Tiny van Boekel (Wageningen UR)
Gespreksleiding: Siem Jansen
Samen met: Tresoar, Het Friesch Dagblad
Voor meer informatie, kijk op de website van VU Connected.

Last modified onvrijdag, 01 januari 2016 13:50
More in this category: Experiment van de Drentse Aa »