A+ A A-

Het verhaal van de toekomst

Herwil van Gelder, wethouder van de gemeente De Marne, en Theo Hoek, directeur Libau, hielden op de bijeenkomst van 10 november 2016 verhalen die naadloos op elkaar aan sloten. Herwil nam ons mee in het denken van moderne filosofen over de betrokkenheid van de mens bij zijn omgeving. Theo Hoek hield een sterk pleidooi om steeds de goede dingen te doen, en zo snel als mogelijk het idee te verlaten dat de mens de aarde moet torsen. Als we in staat zijn de belasting van de mens op de aarde te minimaliseren, dan zullen we weer ontdekken dat de aarde prima de mens kan dragen.

Herwil kwam met praktische voorbeelden dat zijn manier van denken en een aanpak ook gewoon in de praktijk kan worden toegepast, met de dorpsontwikkeling Wehe-Den Hoorn als voorbeeld. Daarna ging Herwil in op zijn hobby, het zweefvliegen, en de krachtige metafoor die daar van uit gaat. Hij vergelijkt een motorvliegtuig met een zweefvliegtuig: het eerste staat voor een voertuig dat zijn eigen koers gaat ongeacht zijn omgeving (de verzorgingsstaat), het zeefvliegtuig zoekt de thermiek op en maakt daar gebruik van (de participatiemaatschappij). Het opereert op de rand van stabiel en instabiel. Om met een zweefvliegtuig ver te kunnen komen moet je steeds de energie - de thermiek - opzoeken. En als je niets anders hebt, dan ga je ook anders om met risico's en signalen uit je omgeving.

Theo Hoek signaleert in lokale gemeenschappen veel goeds, en verwondert zich tegelijkertijd over de wijze waarom de mensheid met zijn omgeving worstelt. We zitten op een doodlopende weg, 'press the button to reset the world'. In aansluiting op het pleidooi van Van Gelder is Theo een sterk pleitbezorger van een adaptieve aanpak. Met het bewustzijn en de energie in lokale gemeenschappen als vertrekpunt. Verder maakte Theo ons deelgenoot van recente inzichten van de Rijksbouwmeester over de betekenis van de periferie. Met als vraag; moeten we de steden, de randstad, niet veel meer gaan zien als de perifierie van het noorden? De 'gekantelde kaart van Nederland' verscherpt het denken.

Last modified onzaterdag, 12 november 2016 12:47