A+ A A-

Vloeiend landschap

"Normaal ga je naar de dokter, maar waar kun je heen met landschapspijn?" Peter de Ruyter nam ons op 10 november 2016 mee in zijn analyse van de teloorgang van het veenweidelandschap in Fryslân. Als we niet uitkijken hebben we straks een verarmd landschap waarbij er alleen nog zand- of kleiboeren zijn. Maar de gevolgen van het verdwijnende veen zijn verstrekkender. Peter liet in zijn presentatie daarvan de essentie zien. Het verdwijnen van het veen betekent een systeemverandering in het Friese landschap. En het verschrompelende veenweidegebied in Fryslân versterkt de landschapspijn in hevige mate. En met de oxidatie van het veen verdampen ook de bijbehorende verhalen.

Gelukkig biedt Peter ook oplossingen, zoals de productie van ruwvoer met lisdodde op waterakkers. En de oproep om van start te gaan met de Ruilverkaveling 2.0. Zet in op ‘Ruimte voor het veen!’ als onderdeel van het Deltaprogramma de komende jaren om tot een weerbaar landschap te komen. En gebruik de bekende aanpak van ruilverkavelingen om 'nooit meer landschapspijn' te hebben. In het gesprek met de zaal kwamen vragen over 'hoe te realiseren' en of deze opgave niet haaks staat op het pleidooi van Herwil van Gelder en Theo Hoek? Met het vergroten van het bewustzijn en het benutten van de juiste momenten en het soms nemen van tijd biedt juist de benadering van beiden een kans.

 

Last modified onzaterdag, 12 november 2016 15:37