A+ A A-

Vitale kust

Op 10 november 2016 nam Matthijs Buurman, provincie Groningen, ons mee in de ontwikkelingen van de vitale kust. Met energie en creativiteit worden kustprojecten in de Eems-regio gerealiseerd onder een gezamenlijke noemer, Eems-Dollard 2050.

In zijn presentatie (hieronder als pdf) gaat Matthijs in op de opgaven waar  de regio voor staat, en welke oplossingen zijn gevonden. Matthijs rondde zijn presentatie af met een historische foto van de Dollard. Met de vraag: "Is de regio voor natuur en economie niet beter af met een weer ingepolderde Dollard?" Tijdens de dialoog met de zaal bleek dat oude landschapsstructuren de basis zijn voor de projecten die nu in gang zijn gezet. Soms oude structuren, zoals een slaperdijk bij Nieuwstad, soms redelijk recent, zoals een scheepvaartkanaal dat nooit in gebruik is genomen wat nu Polder Breebaart is.

Last modified onzaterdag, 12 november 2016 12:32