A+ A A-

Gronings gereedschap

Bij de aanpak van de particuliere woningen in krimpgebieden is er niet één recept dat overal werkt. Als de tien experimenten iets laten zien, is het wel diversiteit. De opgave, de plek, de eigenaar, het soort vastgoed, de actoren, de middelen: het kan per situatie verschillen. Dat geldt evenzeer voor de gevolgde aanpak. In dit hoofdstuk brengen we de inhoud van de gereedschapskist voor het voetlicht, die handzaam door DAAD Architecten is gebundeld in één overkoepelende matrix. Het is de lat waarlangs alle experimenten gelegd kunnen worden; dat gebeurt in 10 experimenten: grondstof voor het Gronings Gereedschap. Homepage van de website: http://groningsgereedschap.nl/ .

Last modified onvrijdag, 01 januari 2016 14:52