A+ A A-

Bijeenkomst Feel the Night, het Waddengebied als Dark Sky Park

Bijeenkomst Feel the Night, het Waddengebied als Dark Sky Park
23 april 2015, De Loft, Provinciehuis Fryslân 14:15 - 17:00
Meer weten? Download hier de aankondiging en routebeschrijving
Rond het Waddengebied zijn de laatste jaren tal van activiteiten ontplooid waarin de duisternis van het Waddengebied
een positieve rol speelt. Als bewoners van het Waddengebied zijn wij ons steeds meer bewust van de schoonheid van de nacht. Op een heldere nacht zijn er nog zo’n 3500 sterren te zien. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid in de rest van Nederland. Veel kinderen wonen op plekken waar ’s nachts geen of hooguit een paar sterren te zien zijn (zie de hemelhelderheidskaart hierboven,
Wim Schmidt, Sotto le Stelle).
Duisternis wordt steeds meer erkend als een landschappelijke kwaliteit en kan worden ingezet als een speciale beleving. Duisternis kan een fantastische inspiratiebron voor allerlei verschillende vormen van kunst zijn. Dit is dan ook de aanleiding geweest voor de organisatie van Leeuwarden- Fryslân 2018 om project Feel the Night in te zetten als Main Event.
Hoe zorgen we er nu voor dat het donker blijft of juist nog wat donkerder wordt in en rond het Waddengebied? Zodat de bezoekers van het Waddengebied tijdens Leeuwarden- Fryslân 2018 (en nog lang daarna) een fascinerende sterrenhemel kunnen zien waarin ook de Melkweg goed te herkennen is. Natuurlijk zal er een goed beleid moeten komen. Een beleid waarin bijvoorbeeld de grotere
steden aangesproken worden op hun lichtuitstoot. Maar daarnaast willen we juist de donkerste gebieden, zoals het Waddengebied, extra beschermen.
Dit kan bijvoorbeeld door te streven naar de status van een Dark Sky Park, een initiatief van de internationale Dark Sky Association. Wanneer ons werelderfgoed de erkenning zou krijgen van een Dark Sky Park, wordt daarmee de positieve waarde van duisternis benadrukt. Op dit moment lopen er prachtige initiatieven op Terschelling en in het Lauwersmeergebied. Zij hebben alvast plannen gemaakt om de duisternis te kunnen beschermen. Maar door samen te werken zouden we van het hele Waddengebied een Dark Sky Park kunnen maken.
Voor Stichting Feel the Night is dit dan ook het ultieme doel. Maar de weg er naar toe is al even interessant. Want hoe zorgen we er voor dat Noord-Holland, Groningen en Fryslân gaan samenwerken? Hoe laten we de steden, met hun lichtuitstoot, bewust worden van hun negatieve rol in het verlichten van het Waddengebied? Hoe betrekken we lokale organisaties erbij zodat er nachtelijke arrangementen ontstaan, waardoor het gebied ook daadwerkelijk een economische impuls krijgt? En tenslotte, wat voor soort culturele evenementen passen bij een bezoeker die de duisternis weet te waarderen? Voor al deze vragen hebben we nog geen concreet antwoord. En daarom nodigen we u uit voor onze eerste informatiebijeenkomst.
Datum: Donderdag 23 april 2015
Plaats: De Loft, Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Tijd: 14.15 – 17.00 uur
Opgeven voor deze bijeenkomst kan via www.2018.nl/ftn
Meer informatie is te vinden via www.feelthenight.eu
SPREKERS
– Hans Fidom, voorzitter van Nacht van Electra
– Erna Krommendijk, projectleider de Sterren Dichterbij
– Pepijn Lijklema, De Groen-Zwarte Oplossing op Texel
– Adrie Warmenhoven, directeur Eise Eisinga Planetarium Franeker
– Wim Schmidt, sterren- en lichthinderdeskundige, over “Wat is een Dark Sky Park?”
– Hanita van der Schaaf, Hoofd Marketing en Communicatie Culturele Hoofdstad, over de kansen en mogelijkheden van een Wadden Dark Sky Park in combinatie met Leeuwarden-Fryslân 2018.